strategia_tutkimus_ja_taiteellinen.jpg

Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan strategiset tavoitteet

Vuonna 2020 Lapin yliopisto on kansainvälisesti houkutteleva, luova ja monikulttuurinen tiede- ja taideyhteisö.

Yliopiston tutkimus ja taiteellinen toiminta on profiili- ja painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa.

Yliopisto vahvistaa edelleen arktisen ja pohjoisen tutkimusorientaatiota. Arktista ja pohjoista tutkimusta tehdään Arktisen keskuksen ja tiedekuntien yhteistyönä. Tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus arvioidaan kansainvälisesti vuosina 2013 ja 2018.

Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutilla on alallaan kansainvälisesti keskeinen asema ja sen tutkimuksella on vahva alueellinen vaikuttavuus. Sen tieteellinen tutkimus on kansainvälistä kärkeä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän matkailun alueella.

Yliopisto suuntaa tutkimusta painoaloilleen: palvelumuotoiluun, pohjoiseen hyvinvointiin ja muuttuvaan työhön sekä kestävään kehitykseen, oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Yliopistossa tehdään rinnan tieteellistä perustutkimusta ja käytäntöön orientoitunutta tutkimusta. Aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta tehdään yhteistyössä Lapin korkeakoulukonsernin kanssa, ja se tukee ja hyödyntää yliopiston perustutkimusta.

Lapin yliopiston tutkimus ja taiteellinen toiminta on kansainvälisesti verkostoitunutta. Kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuus yliopiston täydentävästä rahoituksesta on 25 %.

Yliopiston vahvuus on tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan vuorovaikutus.