strategia_tyoyhteiso_johtaminen.jpg


Työyhteisö ja johtaminen

Yliopisto on tuloksekas, hyvä työyhteisö ja kilpailukykyinen työnantaja. Henkilökunta on lahjakasta, luovaa ja motivoitunutta sekä sitoutunutta yliopiston yhteiseen strategiaan.

Yliopiston johtamisen perustana on yliopiston strategia ja siitä johdettu toimeenpanosuunnitelma. Strategian toimeenpanosuunnitelma kuvaa painoaloja vahvistavat toimenpiteet aikataulutettuina sekä suunnitelmat voimavarojen hakemiseksi ja käytöksi. Suunnitelman toteutumista arvioidaan osana ohjausprosessia.

Johtaminen on kaikilla organisaation tasoilla ammattimaista ja toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Johtaminen perustuu yliopiston arvoihin: luovuus ja vaikuttavuus, kriittisyys ja emansipatorisuus sekä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Yliopisto edistää henkilöstön työssä onnistumista ja uralla etenemistä sekä tukee henkilöstönsä kehittymistä sekä henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointia.


strategia_kuvio3.jpg