strategia_viestinta.jpg

Viestintä

Yliopiston imago ja brändi tunnetaan profiili- ja painoaloistaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Yliopistoyhteisö tuntee oman yliopistonsa.

Yliopisto edistää yliopiston yhteisöllisyyttä avoimen ja läpinäkyvän tiedottamisen avulla.

Yliopisto tiedottaa aktiivisesti tutkimustuloksistaan ja taiteellisesta toiminnastaan erilaisille yleisöille.

Tiedeviestinnän avulla yliopisto vahvistaa imagoaan profiili- ja painoaloilla.

Yliopiston viestintä tukee Lapin koulutuskonsernin viestintää.