strategia_yhteiskunnallinen_vuorovaikutus.jpg

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategiset tavoitteet

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yliopiston perustehtävä, joka kytkeytyy kiinteästi tutkimukseen, taiteellisen toimintaan ja koulutukseen.

Yliopisto toimii asiantuntijana painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tapahtuu alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen innovaatiojärjestelmän osana. Yliopisto toteuttaa Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmaa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin kanssa.

Yliopisto tukee ja ohjaa osaltaan arktisen ja sirkumpolaarisen alueen tasa-arvoista kehitystä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yliopisto ennakoi ja tunnistaa Barentsin alueen, Pohjois-Suomen ja erityisesti Lapin seutukuntien yhteiskunnallisen muutoksen ja vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Yliopisto edistää yritystoiminnan kehittymistä profiili- ja painoaloillaan.