Lapin yliopiston tasa-arvotoiminta

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on

  • edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
  • huolehtia, että yliopistossa on voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
  • seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista
  • edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen myönteisten toimintatapojen kehittymistä yliopistossa
  • tiedottaa ja tukea henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä
  • seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä yliopistossa tilastoinnin avulla
  • toimia tasa-arvokysymyksissä yhteistoimintaelimenä

     

Tasa-arvotoimikunta vuosille 2015 - 2017

Jäsen:                                                       Varajäsen:
Jukka Mäkelä, vararehtori  
Kaisa Kangas, hallintopäällikkö  
Merja Laitinen, professori Sanna Väyrynen, professori 2017
Johanna Hurtig, apulaisprofessori, 2016
Kirsi Kuusikko, professori Juhani Korja, tutkija
Max Juntunen, lehtori Jaana Erkkilä, professori
Kirsti Lempiäinen, yliopistonlehtori Mikko Ojanaho, yliopisto-opettaja
   
Henkilöstöjärjestöjen edustajat:  
Seija Keskitalo-Foley, yliopistonlehtori
Lapin yliopiston lehtoriyhdistys
Pekka Vasari, lehtori
Lapin yliopiston tieteentekijät, LaTi
Kaarina Stark, kirjastosihteeri
Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto, JHL
Leila Tauriainen, hallintosihteeri
Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys, 
LAYHY 
   
Lapin ylioppilaskunnan edustajat:  
Miikka Keränen  Laura Pönkänen
 

 
Tasa-arvotoimikunnan sihteeri:

Jukka Sankala, laatupäällikkö
sis.puh. 2654,  puh. 0400 425 492


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Postiosoite: Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi
 
 
Häirintäyhdyshenkilöt


Lapin yliopiston häirintäyhdyshenkilö:
Markus Aarto
hallintojohtaja
040 484 4000

LYYn häirintäyhdyshenkilöt:
Jaakko Mäki-Petäjä
edunvalvonta(at)lyy.fi
045 138 4190 045 138 4190
 
Pauliina Konu
järjestösihteeri(at)lyy.fi
045 138 4192 045 138 4192

Työsuojelupäällikkö Jukka Sankala
sis. puh. 2654, puh. 0400 425 492
 
Työsuojeluvaltuutettu lehtori Jarmo Kiuru
sis. puh. 2545, puh. 040 4844 012
 
Työterveyshoitaja Irmeli Haka-Rannanlahti
Suomen Terveystalo, Työterveys Oy
puh. 030 6000 (ajanvaraus)
sähköposti: etunimi.sukunimi@terveystalo.com
 
YTHS
Irma Ketola
puh. (016) 341 2720
sähköposti: etunimi.sukunimi@yths.fi