Miksi korjataan

  • Käyttäjät ilmoittivat sisäilmahaittaan liittyvästä oireilusta.
  • Vuosina 2011–2012 tehdyissä tutkimuksissa selvitettiin sisäilmahaittojen aiheuttajia.
  • Tutkimuksissa löydettiin haittoja aiheuttavat tekijät.
  • Tutkimustulokset toimivat korjaussuunnittelun ja korjaustöiden lähtötietoina.
  • Korjaustöiden onnistuminen varmistettiin mallihuoneiden tutkimuksilla.