Sisäympäristön ohjausryhmä

Lapin yliopistoon perustettiin sisäilmatyöryhmä maaliskuussa 2011. Ryhmän tehtävänä on koordinoida kampuksen sisäilmastoon liittyviä suunnittelu-, tutkimus- ja korjaustöitä sekä helpottaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Lisäksi työryhmä vastaa sisäilma-asioista tiedottamisesta yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.
Keväällä 2013 työryhmän nimi muutettiin sisäympäristön ohjausryhmäksi. Työryhmään kuuluu edustajia Lapin yliopistosta, Lapin yliopiston ylioppilaskunnasta, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä (SYK), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä ja Työterveyshuollosta.
 

SYK:in moniammatillinen ryhmä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä toimii moniammatillinen ryhmä, joka käsittelee Lapin yliopistossa tehdyt peruskorjauksiin ja sisäilmaan liittyvät selvitykset ja tutkimukset sekä päättää, mitä ja miten korjataan. Tutkimusten ja selvitysten esille nostamat vauriot korjataan alan parhaita asiantuntijoita ja menetelmiä hyödyntäen.
SYK:in moniammatilliseen ryhmään kuuluu rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita. Lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä on käynnissä useita tutkimus- ja kehityshankkeita moniongelmaisten rakennusten tunnistamiseen, tutkimiseen ja korjaamiseen liittyen.

Sisäympäristön ohjausryhmän kokoonpano

Jukka Mäkelä, vararehtori, LaY
Eija Ruokamo, kiinteistö- ja hankintapäällikkö, LaY
Mirja Väyrynen, henkilöstöjohtaja, LaY
Jarmo Kiuru, työsuojeluvaltuutettu, LaY
Olli Tiuraniemi, viestintäpäällikkö, LaY
Hanne Alajoutsijärvi, LaY
Jarmo Perkiö, johtava kiinteistönpidon asiantuntija, SYK
Taavi Viitala, projektipäällikkö, SYK/ISS Proko Oy
Tommi Vehviläinen, yksikönpäällikkö, ISS Proko Oy
Tuomo Lapinlampi, työhygieenikko, Työterveyslaitos, TTL
Vesa Turkia, työterveyslääkäri, Terveystalo
Irmeli Halla-Rannanlahti, työterveyshoitaja, Terveystalo
Liisa Ansala, pääsihteeri, LYY
Arja Miihkinen, rakennusterveysasiantuntija, ISS Proko Oy
Jari Latvala, apulaisylilääkäri, Työterveyslaitos, TTL
Kaisa Kangas, hallintopäällikkö, LaY, TTK
, työsuojelupäällikkö, LaY
Virpi Hyvönen, terveyspalveluyksikön johtaja, YTHS
Ari Keskinarkaus, kiinteistönhoitaja, ISS Palvelut Oy