aloitussivu_tutkimus_elo15.jpg

Kansainvälinen arktinen yliopisto

Vuonna 1979 perustettu Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto, jonka valtakunnallisena tehtävänä on arktinen osaaminen. Yliopiston koulutus- ja tutkimusaloihin kuuluvat kasvatustieteet, matkailu ja liiketoiminta, oikeustiede, taideteollinen ala, yhteiskuntatieteet sekä pohjoiset ja arktiset kysymykset. Toimintansa kautta se edesauttaa kestävää kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Lapin yliopisto on Suomen johtava arktinen yliopisto edustamillaan tieteen ja taiteen aloilla.

Lapin yliopisto on myös kansainvälisesti merkittävä toimija arktisen alueen kysymyksissä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa tuetaan Euroopan unionin arktisen informaatiokeskuksen perustamista Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteyteen. Arktisessa keskuksessa tehtävässä tutkimuksessa kohtaavat yhteiskuntatieteelliset ja luonnontieteelliset lähestymistavat.

Arktisen keskuksen rinnalla Lapin yliopistossa toimii Arktisen yliopiston (University of the Arctic) sihteeristö, jonka lukuisiin kansainvälisiin verkostoihin kuuluu yli 170 partneria. Arktisen yliopiston temaattisia verkostoja ovat esimerkiksi Arctic Extractive Industries, Arctic Sustainable Arts and Design ja Health and Well-being in the Arctic.