Tutkimusuutiset
Uuden tutkimuksen keskiössä alkuperäiskansojen sisäisten vähemmistöryhmien moniperustainen syrjintä 21.4.2017
– erityisfokuksessa saamelaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä saamelaiset vammaiset henkilöt
Call for Papers: Northern Political Economy Symposium 2017 11.4.2017
Political Arctic/Arctic Political
Väitös: Andreas Alarieston lauletut elämänpolut 31.3.2017
FM, KM Marita Kilpimaa tutustui 78-vuotiaaseen Andreas Alariestoon vuonna 1979. Kymmenen vuotta kestäneen ystävyyden aikana Kilpimaa nauhoitti yli viisikymmentä Alarieston laulua. Nauhoitetusta lauluista muodostui lopulta väitöskirjan arvokas tutkimusaineisto ja katsaus Lapin historiaan.
Väitös: Yrittäjyyden tuottaminen 3.3.2017
KM Antero Stenlund tutki yrittäjyyden tuottamista, jossa näkökulmina olivat oppiminen ja oppimisen edellytykset. Tutkimustuloksena hän esittää yrittäjyyden tuottamisen teorian, jonka keskiössä ovat yrittäjyyteen yhdistyvän kyvykkyyden tuottaminen sekä koulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden toiminnallinen yhdistäminen.
Raportti: Arktinen Eurooppa: EU:n arktisen politiikan ja pohjoismaisen yhteistyön yhdistäminen 10.2.2017
Arktisen Euroopan kehitystä voivat tukea niin Euroopan unionin “arktista aluetta koskeva yhdennetty politiikka”, joka muotoiltiin 27. huhtikuuta 2016 päivätyssä yhteisessä tiedonannossa, kuin pohjoismainen yhteistyö. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusraportissa Arktinen Eurooppa: EU:n arktisen politiikan ja pohjoismaisen yhteistyön yhdistäminen todetaan, että vuoden 2016 yhteinen tiedonanto luo pohjaa monikansalliselle arktisen Euroopan strategialle.
Professori Jaakko Husalle tehtäviä kansainvälisissä tiedejulkaisuissa 2.2.2017
Professori Jaakko Husa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta on kutsuttu sekä brasilialaisen Revista de Direito Comparado e Estudos Culturais’in että italialaisen Bologna Law Review’n toimituskuntien asiantuntijajäseneksi (membro do Conselho Científico/Member of Advisory Board).
Raportti: Saamelaisten oikeudet vahvistettava perustuslain ja kansainvälisen oikeuden mukaisiksi 25.1.2017
Kansainvälisen tutkimusryhmän raportti saamelaisten oikeuksista on valmistunut. Tutkimus liittyy valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on ollut saada lisäselvitystä valtion haasteisiin viedä eteenpäin saamelaisten oikeuksia, mm. saamelaiskäräjälain uudistusta sekä ILO sopimus 169:n ratifiointia.
Julkaisu: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen 5.1.2017
Johtamisen psykologian yliopistonlehtori Ville Pietiläisen ja hallintotieteen professori Antti Syväjärven toimittama teos haastaa pohtimaan sosiaali- ja terveysjohtamisen ajankohtaisia kysymyksiä, jotka asemoituvat toimialan uudistumiseen ja etenkin toimialan organisaatioiden johtamiseen.
Tiiviimpi alueellinen yhteistyö parantaisi Suomen mahdollisuuksia sopeutua arktisen alueen muutoksiin 13.12.2016
Globaali taloudellinen ja poliittinen kehitys vaikuttaa Suomen mahdollisuuksiin sopeutua arktisen alueen ympäristön ja ilmaston muutoksiin ja niiden vaikutuksiin. Jotta Suomen sopeutumiskykyä voitaisiin kehittää, tulisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristön, ilmaston ja yhteiskunnallisten muutosten yhteisvaikutuksiin, painottavat alueen muutosten vaikutuksia arvioineet tutkijat.
Koivurovan johtama hanke huippuyksikköhaun toiselle kierrokselle 30.11.2016
Suomen Akatemia on valinnut 34 tutkimuksen huippuyksikköhakemusta kutsuttaviksi haun toiseen vaiheeseen. Yksi niistä on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtajan Timo Koivurovan vetämä tutkimusprojekti. Kaikkiaan huippuyksikköhakuun tuli 179 aiehakemusta.
Väitös: Vammainen ihminen käyttää vuorovaikutuskokemuksiaan identiteettinsä rakennusaineina 25.11.2016
Ihminen rakentaa identiteettejään sekä käsitystä itsestään ja rooleistaan vuorovaikutuskokemustensa pohjalta koko elämänsä ajan. YTM Tiina Notkon kuntoutustieteen väitöskirja käsittelee kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitystä vammaisen tai pitkäaikaissairaan ihmisen identiteettien kehittymisessä.
Väitös: Kiinan kansallisidentiteetin historiallis-kulttuuriset juuret ja väittely perinteisten oppisuuntien elvyttämisestä 18.11.2016
FL Jyrki Kallion väitöskirjatutkimus tarkastelee Kiinan poliittisen johdon pyrkimystä luoda maalleen uusi strateginen narratiivi eli kertomus, joka kuvaa maan nousua johtavaksi mutta rauhanomaiseksi suurvallaksi.
Merijään häviäminen on lisännyt porokuolemia ja uhkaa nenetsien paimentolaiskulttuuria 16.11.2016
Kaksi äärimmäistä sääilmiötä vuosina 2006 ja 2013 aiheuttivat porolaumojen nääntymisen nälkään Jamalin nenetsien autonomisessa piirikunnassa Länsi-Siperiassa. Tutkijat ovat ensimmäisen kerran yhdistäneet äärimmäiset sääilmiöt Barentsinmeren ja Karanmeren jään häviämiseen. Tutkijat varoittavat, että ilmiöt ovat muuttumassa entistä vakavammiksi ja että porokuolleisuus uhkaa myös poronhoitajien ikivanhaa paimentolaiskulttuuria.
Väitös: Työaika on muutakin kuin kellonaikaa – Tietoon perustuvissa organisaatioissa työn sisältö ja aikavaatimukset eivät kohtaa 15.11.2016
Erityisesti tietoon perustuvissa organisaatioissa työaika muodostuu yhä enemmän muun kuin kellonajan mukaan. Sen sijaan tapahtumat, ajan kokeminen ja muiden henkilöiden aikataulut muovaavat työn tekemisen aikaa. Työaikaa ohjaavatkin arkiset käytännöt pikemmin kuin muodollinen työajan säätely. Näin osoittaa YTM Soja Ukkolan väitöstutkimus it-alan työaikakulttuureista.
Tutkimus varoittaa tuntuvasta merenpinnan noususta rannikoilla 10.11.2016
Ilmaston lämpeneminen kahdella asteella nostaa meriveden pintaa maailmanlaajuisesti keskimäärin 20 cm, mutta yli 90 prosentilla rannikkoalueista koettava meren pinnan nousu voi olla tätä suurempaa. Mikäli lämpötilan nousu on yli 2 °C, meren pinta voi nousta 80 prosentilla maailman rannikkoalueista vuoteen 2100 mennessä jopa 1,8 metriä, eli nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
Väitös: Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen 21.10.2016
YTM Riitta Särkelän tuore väitöstutkimus analysoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen muutosta sosiaalipalvelujen tuottajana. Hallituksen tavoite laittaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut samaan asemaan yritysten palvelujen kanssa on tuttu lamalääke jo 1990-luvulta. Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa tekemä linjaus julkisten palvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta merkitsee sitä, että julkiset palvelut ovat samassa asemassa yritysten tuottamien palvelujen kanssa. Myöskään järjestöjen tuottamien yleishyödyllisten palvelujen turvaamista ei ole uudistuksessa riittävästi pohdittu.
Väitös: Saamelaisopetuksen kehittäminen yksittäisten opettajien varassa 7.10.2016
Saamelaisopetuksen kehittäminen saamen kieltä ja kulttuuria tukevaksi edellyttää laajoja rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia, ilmenee KM Rauna Rahko-Ravantin väitöstutkimuksesta. Saamelaisopetuksen asema on heikko Suomen kouluissa, ja saamelaisopetuksen kehittäminen on tällä hetkellä yksittäisten opettajien varassa. Kehittämistyö tulisi nähdä koko koulun yhteisenä asiana.
Väitös: Hyvinvointi ja kouluilo kulkevat käsi kädessä 27.9.2016
Kouluilo rakentuu hyvinvoinnin elementeistä. KM Eliisa Leskisenojan tuore väitöstutkimus osoittaa, että positiivisella kasvatuksella luokkatoiminnassa on myönteisiä vaikutuksia oppilaiden kokemaan kouluiloon ja koulutyön mielekkyyteen. Opettaja on avainasemassa hyvinvoinnin lisäämisessä ja myönteisen ilmapiirin luomisessa luokkayhteisöön.
Julkaisu: Vuorovaikutus on tutkijoiden keskeinen ammattitaito 20.9.2016
Professori Timo Aarrevaara ja tutkija Kirsi Pulkkinen ovat julkaisseet raportin, jossa tarkastellaan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien hankkeiden vuorovaikutusta.
Korkeakouluille 25 miljoonaa koulutuksen kehittämishankkeisiin 8.9.2016
Hallitus päätti budjettiriihessä 40 miljoonan euron panostuksesta korkeakoulutuksen kehittämiseen ja nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi 25 miljoonan euron avustushaun korkeakouluille tänään. Määrärahalla vahvistetaan digitaalisia oppimisympäristöjä ja parannetaan ympärivuotisen opiskelun edellytyksiä.
Uusi kirja paneutuu alkuperäiskansojen kohtaamiin turvallisuushaasteisiin 29.8.2016
Uudessa kirjassa tuodaan esiin erilaisia inhimilliseen turvallisuuteen liittyviä haasteita, joita kohtaavat arktisen ja subarktisen alueen alkuperäiskansat, mukaan lukien ainut, inuitit, nenetsit, saamelaiset ja Mongolian alkuperäiskansat. Kirjassa korostetaan erityisesti sosiaaliseen ympäristöön ja luontoon liittyviä muutoksia, joilla on vaikutuksia alkuperäiskansojen ainutlaatuisiin ja luontoon perustuviin elinkeinoihin.
Julkaisu: Halut hallitsevat maailmaa 25.8.2016
Jos haluamme ymmärtää ihmistä ja ihmisen elämää, arvoja ja käyttäytymistä, ”halu” ja ”haluaminen” ovat kaksi keskeistä käsitettä. Halu houkuttaa ja pelottaa, mutta aina se on läsnä.
Vammaissosiaalityön käytäntöjen kehittäminen 17.8.2016
Lapin yliopisto on saanut kolmivuotisen rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä hankkeelle, jossa kehitetään valtakunnallisesti yhdenvertaisia, asiakkaan osallisuutta tukevia ja tutkimukselliseen tietoon perustuvia vammaissosiaalityön käytäntöjä.
Seminaarissa paneudutaan Barentsin alueen ruoan turvallisuuteen 11.8.2016
Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa (Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi) järjestetään tiistaina 16. elokuuta 2016 klo 9.30–12.40 yleisölle avoin seminaari Barentsin alueen ruoan turvallisuudesta. Seminaari jatkuu iltapäivällä sidosryhmätapaamisella, jonne kutsutaan paikallisia elintarvikealan toimijoita.
Rovaniemellä ja Sodankylässä yleisöluentoja ilmastonmuokkauksesta 9.8.2016
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ohella yhdeksi tavaksi hillitä maapallon lämpenemistä on ehdotettu ilmastonmuokkausta. Ilmastonmuokkauksella (climate engineering, climate intervention) tarkoitetaan ilmastoon vaikuttamista keinotekoisesti, esimerkiksi varastoimalla hiilidioksidia tai lisäämällä erilaisin tekniikoin maanpinnan heijastavuutta, lämpenemisen hidastamiseksi.
Yhteiskunta: Älä tule paha kaivos, tule hyvä kaivos 1.7.2016
Kaivokset ovat kärkipäässä, kun listataan luonnonympäristöä dramaattisimmin muuttavia elinkeinoja. Kaivos mullistaa paikallisen maiseman ja vaikuttaa vesistöjen ja ilman kautta kauempanakin. Millä ehdoin kaivokset voidaan tästä huolimatta hyväksyä? Keskeistä on ainakin hankkeiden huolellinen sovittaminen yhteen muiden elinkeinojen kanssa, sanoo tutkija Sanna Hast.
Kasvillisuus ja petoeläimet vaikuttavat kasvinsyöjien lajikirjoon 22.6.2016
Kansainvälisen tutkijaverkoston tutkimus osoittaa, että kasvien ja petoeläimien ravintoketju vaikuttaa merkittävästi arktisen alueen kasvinsyöjien lajikirjoon, kun lämpötilan merkitys siihen on vain osittainen. Arktisen alueen kasvinsyöjien moninaisuus vaihtelee eri alueilla, ja tähän mennessä ei ole tiedetty, mikä vaikutus fysikaalisilla ympäristötekijöillä, kuten lämpötilalla, tai elollisilla tekijöillä, kuten kasvillisuuden tuottavuudella, on ollut lajien kirjoon.
Matkailu: Eläinten hyvinvointi voi tuoda yritykselle rahaa 20.6.2016
Lapin matkailu on riippuvainen eläimistään. Porot ja koirat kuljettavat matkailijoita ja ovat samalla itse osa kokemusta. Metsien ja vesien elävät puolestaan kuuluvat elimellisesti siihen puhtaaseen luontoon, jota ilman Lapin matkailua ei olisi olemassakaan. Ei siis ole yhdentekevää, missä kunnossa luontokappaleet tarhoissa ja niiden ulkopuolella ovat, sanoo tutkija Mikko Äijälä Lapin yliopistosta.
Strategisen tutkimuksen neuvoston uudet teemaehdotukset 15.6.2016
Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on kokouksessaan 13.6.2016 päättänyt vuosien 2017 ja 2018 tutkimusteemoista, joita se ehdottaa valtioneuvostolle. Uudet teemat nostavat demokratian ja kansalaisuuden sekä uudistumisen ja sopeutumisen näkökulmat keskeisiksi strategisen tutkimuksen ja Suomen menestyksen tekijöiksi.
Arktinen arki -symposiumin ohjelma on julkaistu 15.6.2016
Lapin yliopisto järjestää pohjoisen poliittisen talouden symposiumin Rovaniemellä 8.–9. syyskuuta 2016. Kuudetta kertaa järjestettävän symposiumin teemana on tänä vuonna arktinen arki.
Edellinen 1 2 3 ... 37 38 39Seuraava