Julkaisu-uutiset
 • 20.10.2016 10:25

  Pälvi Rantalan uutuusteos Nokkaunia ja tehotorkkuja – tutkimusmatka päiväunien kulttuurihistoriaan osoittaa, ettei päiväunien nukkuminen ole vain yksilön asia. Tavat ja kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset normit vaikuttavat siihen, milloin ja missä nukumme ja miten päiväuniin suhtaudumme.

 • 19.10.2016 12:10

  Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria -teoksessa luodaan katsaus itsenäisen Suomen kulttuurihistorian vuosikymmeniin. Korkeakulttuurin sijasta kirja keskittyy kuvaamaan, millaista arki ja monenkirjava elämä itsenäisessä Suomessa on ollut.

 • 12.10.2016 12:53

  Professori Jarno Valkosen ja apulaisprofessori Sanna Valkosen toimittamaan Sámi Society Matters -teokseen on koottu FT, erikoistutkija Elina Helander-Renvallin tiedeartikkeleita ja asiantuntemusta. Helander-Renvall on tehnyt pitkän ja merkittävän uran saamentutkimuksen kehittäjänä ja edelläkävijänä. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia saamelaisia tutkijoita.

 • 25.8.2016 13:27

  Jos haluamme ymmärtää ihmistä ja ihmisen elämää, arvoja ja käyttäytymistä, ”halu” ja ”haluaminen” ovat kaksi keskeistä käsitettä. Halu houkuttaa ja pelottaa, mutta aina se on läsnä.

 • 17.8.2016 18:00

  Mirja Hiltusen, Maria Huhmarniemen ja Sandra Wallenius-Korkalon toimittama katalogi liittyy Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaanin, professori ja ympäristötaiteilija Timo Jokelan 60-vuotispäivää juhlistavaan Outamailta, nummilta ja jäätiköiltä -näyttelyyn.

 • 20.6.2016 14:30

  Professori Tuija Hautala-Hirvioja, lehtori Jonna Katajamäki ja lehtori Maija Mäkikalli ovat toimittaneet Lapin Kuvataideseura Palaksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi seuran toimintaa esittelevän kirjan.

 • 13.6.2016 12:33

  Tuija Monosen ja Leena Suopajärven toimittama kokoomateos Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa tarkastelee kaivosalaa yhteisöjen ja yksilön näkökulmasta.

 • 3.5.2016 15:08

  ArCticles on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen uusi artikkelisarja, jossa Arktisen keskuksen tutkijat ja muut työntekijät tuovat esiin näkökulmia ja ottavat kantaa ajankohtaisiin arktisiin aiheisiin.

 • 3.3.2016 10:40

  Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan edustajat osallistuivat helmikuussa 2016 Wienin ja Salzburgin yliopiston järjestämään vuosittaiseen oikeusinformatiikan kansainväliseen IRIS-konferenssiin.

 • 3.3.2016 8:48

  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) julkaisi helmikuussa 2016 artikkelikokoelman Monimuotoinen mediakasvatus. Julkaisussa on mukana koko joukko Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskuksen tutkijoita.

 • 5.2.2016 10:23

  Yliopistonlehtori Virpi Tökkärin toimittama teos Lauri Rauhalasta avaa moninaisia näkökulmia Rauhalan elämään ja tuotantoon. Teos havainnollistaa, miten erilaisia ja erilaisissa työtehtävissä työskenteleviä ihmisiä Rauhala inspiroi.

 • 1.2.2016 12:33

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen Janne Tienari ja Lapin yliopiston Susan Meriläinen ovat toimittaneet Ilkikurisen ja viihdyttävän tutkielman nykypäivän johtajuudesta.

 • 20.1.2016 9:44

  Professorit Timo Jokela ja Glen Coutts ovat toimittaneet uuden englanninkielisen julkaisun taideperustaisesta tutkimuksesta. Teoksessa käsitellään muiden muassa saamelaiskäsityön ja nykytaiteen kohtaamista sekä taidetta ja muotoilua kestävyyden ja kontekstisidonnaisuuden näkökulmista.

 • 19.1.2016 12:45

  Poikkeuksellisten olosuhteiden yleistyminen voi lisätä poroelinkeinon epävarmuutta ja asettaa poronhoitajien perinteisen tiedon ja kokemuksen koetukselle. Poronhoitoa vaikeissa olosuhteissa voidaan tukea takaamalla riittävästi tilaa laidunkiertoon ja jakamalla poronhoitoalueella tietoa hyvistä käytännöistä.

 • 12.1.2016 15:05

  Jo maakuntalakien aikana kalastuksen katsottiin kuuluvan vesialueen omistajalle ja tämä on pääsääntö myös nykyään. Tästä huolimatta valtion puolesta on lähdetty siitä, että Pohjanlanteen laskevissa suurissa virroissa oikeus lohen ja meritaimenen pyyntiin kuuluu valtiolle myös yksityisellä vesialueella.

 • 12.1.2016 10:30

  Uusin numero Barentsin aluetta ja sen ihmisiä, taloutta ja politiikkaa käsittelevästä Barents Studies: Peoples, Economies and Politics -lehdestä on ilmestynyt. Vuoden 2015 toinen numero on vapaasti saatavissa sähköisenä.

 • 8.1.2016 14:48

  ​Lapin yliopiston tutkijat Päivi Naskali, Marjaana Seppänen ja Shahnaj Begum ovat toimittaneet englanninkielisen teoksen "Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic". Routledgen kustantaman teoksen artikkelit luotaavat ikääntymistä ja hyvinvointia arktisen alueen näkökulmasta.

 • 7.12.2015 11:07

  Professori Mirja Hiltusen, yliopisto-opettaja Elina Härkösen ja professori Timo Jokelan toimittama uusi kirja käsittelee taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen kehittymistä neljännesvuosisadan aikana alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi toimijaksi kuvataidekasvatuksen kentälle

 • 17.11.2015 14:42

  Lapin yliopiston oikeusinformatiikan lehtori Jarmo Kiuru on tehnyt kirjan hirvenmetsästysoikeudesta. Kiurun mukaan oikeus metsästää on monitahoinen ja haastava käsite.

 • 17.11.2015 9:20

  Lapin yliopiston esineoikeuden professori Eva Tammi-Salminen on julkaissut uuden teoksen, jossa käsitellään esinevakuusoikeuden perusteita. Teos on yleisesitys esinevakuuksiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

 • 28.8.2015 14:15

  Perinteisesti menestykseen liitetään korkeaan asemaan nouseminen, iso työhuone ja huipputulokset, mutta entäpä jos menestys olisikin merkki työntekijän myönteisestä kehityksestä ja työn kiinnostavuudesta. Kasvatustieteen apulaisprofessori Satu Uusiautti Lapin yliopistosta hahmottelee uudessa teoksessaan työssä menestymistä onnistumisina, merkityksellisyyden kokemuksena ja tekemisen meininkinä.

 • 5.8.2015 14:37

  Professori Johan Edelheimin uusin teos Tourist Attractions: From Objective to Narrative käsittelee Coffs Harbourissa sijaitsevaa suurta banaani-rakennelmaa ja sen merkitystä alueen turismille.

 • 5.6.2015 16:00

  Suomi ymmärretään hyvinvointivaltiona. Tähän kytkeytyvästä keskustelusta on kuitenkin puuttunut täysin kulttuurinäkökulma, eli se millaisena hyvinvoinnin ja valtion välinen suhde kullekin todellisuudessa näyttäytyy. Janne Autton ja Mikael Nygårdin toimittama Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus korostaakin aiheen tulkinnallisuutta.

 • 27.5.2015 16:20

  Yliopistonlehtori Kalle Lampelan teoksessa Näkymätön näkyvässä tarkastellaan kuvakieltoa Theodor W. Adornon ja Ernst Blochin ajatusten pohjalta. Tarkastelun kohteena olevien teosten aikajana ulottuu modernismista nykytaiteeseen.

 • 27.3.2015 14:30

  Lapin yliopiston matkailun koulutus on alusta lähtien toiminut edelläkävijänä ja uranuurtajana suomalaisessa yliopistomaailmassa. Ensimmäiset matkailun koulutusohjelmaan valitut opiskelijat aloittivat opintonsa syksyllä 1994. Vuodesta 2000 lähtien oppiaineen nimenä on ollut matkailututkimus, ja vuodesta 2009 alkaen se on toiminut osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Lapin yliopisto on edelleen ainoa paikka Suomessa, missä matkailua voi opiskella pääaineena.

 • 18.2.2015 14:57

  Professori Lassi Heininen on toimittanut uuden kirjan, jossa käsitellään Pohjois-Atlantin turvallisuutta ja suvereniteettia.

 • 13.1.2015 10:19

  Lapin yliopiston juuri julkaisema Ekologisen perinnetiedon käsikirja johdattelee ekologisen perinnetiedon eri osa-alueisiin, perinnetiedon säilyttämisen haasteisiin ja sen mahdollisuuksiin kestävän kehityksen edistämisessä. Kirjassa pohditaan myös perinnetiedon keräämiseen ja käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Käsikirjan ovat kirjoittaneet tutkija Inkeri Markkula ja erikoistutkija Elina Helander-Renvall Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

 • 9.1.2015 11:00

  Muuttunut mediamaisema on nostanut viestinnän tutkimuksessa esiin kysymyksiä, jotka eivät avaudu perinteisin tutkimusmetodein. Riitta Brusilan ja Hannu Vanhasen toimittamassa Integrated Media in Change -teoksessa pohditaan, mitä monitieteellinen tutkimusote voi tarjota integroituvan median tutkimiselle.

 • 27.11.2014 14:06

  Eeva Kaisa Hyry-Beihammerin, Mirja Hiltusen ja Eila Estolan toimittama Paikka ja kasvatus -teos nostaa paikan käsitteen kasvatuskeskusteluun. Teos osoittaa kuinka monitahoinen käsite on, ja kuinka se saa uusia muotoja, kun sitä tarkastellaan ihmisen kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta.

 • 26.11.2014 8:48

  Professori Timo Jokelan ja professori Glen Couttsin toimittama Relate North 2014 -teos avaa keskustelua taiteen, taidekasvatuksen, muotoilun ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja opetuksesta. Teos on syntynyt Arktisen yliopiston Arctic Sustainable Arts and Design -verkoston yhteistyön tuloksena.

Edellinen 1 2 3Seuraava