tutkimus_tutkijakoulutus.jpg 

Tutkijakoulu

Lapin yliopiston tutkijakoulu

    • organisoi kaikkien tiedekuntiemme väitöskirjatutkijoille tarkoitettuja opintoja
    • mahdollistaa väitöskirjatutkijoiden tieteidenvälisen ja kansainvälisen yhteistyön
    • seuraa yliopistomme väitöskirjatutkijoiden tilannetta ja opintojen etenemistä
    • valvoo ja kehittää tutkijakoulutuksen toimintatapojen yhtenäisyyttä ja laatua.

Tohtoriohjelmat:

1. Temaattiset tohtoriohjelmat
    - edustavat yliopiston tutkimusprofiilia
    - mahdollistavat tutkimuksellisen ja ohjauksellisen yhteistyön tiedekuntien välillä

2. Yleinen tohtoriohjelma
    - sisältö määräytyy tiedekuntien vahvistamista jatkotutkintovaatimuksista
    - yleisen tohtoriohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja myös temaattisten tohtoriohjelmien opetustarjonnasta

 

Tiedekunnat

   • myöntävät jatko-opinto-oikeudet ja tohtoritutkinnot
   • jokainen väitöskirjatutkija kuuluu - tohtoriohjelman lisäksi - yliopistomme johonkin tiedekuntaan.

 

 

Ajankohtaista
 • 27.9.2016 11:08

  Kouluilo rakentuu hyvinvoinnin elementeistä. KM Eliisa Leskisenojan tuore väitöstutkimus osoittaa, että positiivisella kasvatuksella luokkatoiminnassa on myönteisiä vaikutuksia oppilaiden kokemaan kouluiloon ja koulutyön mielekkyyteen. Opettaja on avainasemassa hyvinvoinnin lisäämisessä ja myönteisen ilmapiirin luomisessa luokkayhteisöön.

 • 31.5.2016 13:47

  Omien tavoitteiden ja hallinnan tunteen tulee olla vammaisen nuoren kuntoutuksen lähtökohtana. Kuntoutuksen sisällön määrittäjinä tulee niin ikään olla nuoren omat tarpeet ja aktiivinen vaikuttaminen. Näin toimimalla kuntoutuksella on mahdollista saavuttaa toivottuja tuloksia. YTM Marjatta Martinin tuore väitöskirja tuottaa uutta tietoa Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa olleiden nuorten elämäntilanteista, tavoitteista ja kuntoutuskokemuksista.

 • 23.5.2016 14:59

  Henkilötietolaki ei huomioi riittävästi biometristen tunnisteiden lainsäädännöllistä erityisasemaa, ilmenee OTM Juhani Korjan tuoreesta väitöstutkimuksesta. Laki ei myöskään ohjaa palvelujen kehittäjiä riittävästi turvaamaan yksityisyydensuojaa. Riittämätön tieto biometristen tunnisteiden käyttöönotosta ja sen riskeistä aiheuttaa vaaran sen väärinkäytöstä. Korjan mukaan tarve biometrisen tunnistamisen sääntelylle on suuri.

 • 17.5.2016 9:02

  Nykytaiteilija voi osallistua ympäristökonflikteja käsitteleviin keskusteluihin nykytaiteen keinoin. Taideprojektit voivat avata vuorovaikutusta ympäristökonflikteihin ja nostaa esiin syrjään jääneitä tarkastelukulmia. Taiteilija voi tulkita ympäristötutkimusta ja välittää tutkimustietoa yleisölle niin symbolisessa, moniaistisessa kuin monitasoisessakin muodossa, ilmenee TaM Maria Huhmarniemen väitöstutkimuksesta.

 • 16.5.2016 16:26

  Kanadan itärannikolla suoritettu kaupallinen hylkeenpyynti on useita vuosikymmeniä leimattu julmaksi, epäinhimilliseksi ja tarpeettomaksi. Vastauksena julkiseen painostukseen ja kampanjointiin pyynnin lopettamiseksi Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2009 asetuksen, joka lopetti tyystin hyljetuotteiden myynnin unionin sisäisillä markkinoilla, lukuun ottamatta alkuperäiskansoja. Nikolas Sellheim osoittaa tuoreessa väitöksessään, että asetuksessa ei huomioitu tieteellisiä näkökantoja.

 • 16.5.2016 13:05

  Suomalaiset muotitaiteilijat osallistuivat 1930–1950-luvuilla yhteiskunnalliseen keskusteluun suunnittelemiensa vaatteiden avulla. Muotitaiteilijoiden suunnittelemien pukujen sisältämistä surrealististyylisistä symboleista voi lukea heidän mielipiteitään yhteiskunnasta ja naisten asemasta demokratisoitumisen aikakaudella, ilmenee TaM Suvi Sandvikin tuoreesta väitöksestä.

 • 8.4.2016 15:09

  Lapsuudenkodin ilmapiiri, aktiivisuus koulu- ja opiskeluaikana ja myönteinen suhde työntekoon ovat osa naisjohtajuuden elämänkulkua, ilmenee KM Sanna Hyvärisen väitöstutkimuksesta.

 • 24.3.2016 10:38

  Kehitysvammaiset nuoret haaveilevat omasta elämästä, uusien asioiden oppimisesta, ammatista ja työstä sekä ystävistä. Yksilöllisten tarpeiden mukaan muuntuva koulutus, siirtymävaiheen yhteistyö sekä riittävät ohjaus- ja tukipalvelut voivat tukea näiden haaveiden toteutumista, ilmenee KM Anneli Hermanoffin väitöstutkimuksessa.

 • 15.3.2016 10:20

  Suomalainen työhyvinvointi ja -turvallisuus on vailla kokonaishallintaa. Tapauksia käsitellään yksittäisinä ongelmina ja hajanaisesti. Kokonaishallinnan puute koskee kaikkia toimialoja, ilmenee FT, YTL Juhani Tarkkosen tuoreesta väitöksestä.

 • 11.3.2016 9:41

  Yhteiskunnan teknologisoituminen on muuttanut kyläläisten arkea voimakkaasti. HTM, YTM Arja Kilpeläinen tarkastelee tuoreessa väitöstutkimuksessaan teknologiavälitteisyyden merkityksellisyyttä ikääntyvissä sivukylissä ja vaikutuksia maaseutusosiaalityöhön.

Edellinen 1 2 3Seuraava