Tutkijakoulun kehittämishanke HaILa

sosiaali.jpg

 
     

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

 

LogoEly-fi_FI-w.png

   

 

 

 

HalLa on tutkijakoulun kaksivuotinen kehittämishanke, jossa kasvatetaan ja vahvistetaan korkean tason osaamispääomaa pohjoisella alueella. Lyhenne HaILa tulee hankkeen englanninkielisestä nimestä Growing high-level intellectual capital in Lapland. Suomeksi puhumme hankkeesta nimellä Korkean tason osaamispääoman kasvattaminen Lappiin.

HaILa-hankkeella pyrimme parantamaan Lapin yliopiston tohtorikoulutuksen laatua. Yliopistomme on uudistanut tohtorikoulutustaan sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti vahvistaakseen Arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimusprofiiliaan ja kytkeäkseen jatkokoulusta entistä paremmin alueellista kehityspotentiaalia omaavien kasvualojen yhteyteen.

Hanke tukee tohtorikoulutuksen laadun parantamista ja kansainvälistämistä erityisesti kansainvälisen opetuksen, ohjauksen, koordinoinnin, ja seminaaritoiminnan kautta. Tavoitteena on täten vahvistaa yliopistomme asemaa kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena koulutus- ja tutkimusympäristönä yliopiston profiilin ja Lapin kehityspotentiaalin ytimessä olevilla aloilla.

Hankkeen tuloksena kehitetään ja rakennetaan hyvien toimintamallien ja käytäntöjen kokonaisuus, jolla yliopistomme tohtorikoulutuksen toimintatapoihin juurrutetaan kansainvälinen ulottuvuus. Hankkeen tuloksena aikaansaadaan toimivat rakenteet ja toimintamallit laadukkaan, kansainvälisen ja monialaisen tohtorikoulutuksen toteutukseen sekä välineet tohtoriopiskelijoiden opintojen sujuvuuden, työnantajayhteistyön ja työmarkkinoille kiinnittymisen tukemiseen.

HaILa-hankkeen toteutuksen kuusi toimenpidettä:

1. Koordinointi ja hankehallinto
2. Kansainvälisten asiantuntijoiden integrointi tohtoriopetukseen ja -ohjaukseen
3. Kansainvälisten seminaarien järjestäminen
4. Tohtoriopiskelijoiden kansainväliset konferenssi- ja seminaariosallistumiset
5. Tohtoriopiskelijoiden toteuttama alueellinen työnantaja- ja yritysyhteistyö
6. Koulutuksen tukipalvelut sekä seuranta

Yliopistomme tutkijakoulussa hyödynnetään hankkeen tuloksia tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien toiminnan parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että hankkeen loppuvaiheeseen mennessä olemme luoneet selkeän ja järkevän työsuunnitelman, joka ohjaa tutkijakoulussa ja sen vaikutuspiirissä tehtävää työtä; suunnitelmaan sisältyy kansainvälinen ja alueellinen yhteistyö. Uusista käytännöistä viestitään tohtoriopiskelijoille ja muille tutkimusyhteisöön kuuluville sekä yhteistyökumppaneille. Hankkeen lopputuloksena on myös tohtoriopiskelijoille ja väitöstutkimusten ohjaajille tietopaketti opetukseen ja ohjaukseen liittyvistä prosesseista.

Ota yhteyttä:
Akateeminen johtaja: Professori Anu Valtonen, anu.valtonen(at)ulapland.fi
Projektipäällikkö: Koordinaattori Annukka Jakkula, annukka.jakkula(at)ulapland.fi

HaILa-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke aloitettiin 1.7.2015, ja se päättyy 30.6.2017.