Eettinen ennakkoarviointi

Yliopistolla on tutkimuseettistä ennakkoarviointia käsittelevä toimielin: eettisen ennakkoarvioinnin neuvosto. Neuvoston jäseniä ovat tiedekuntien tutkimushenkilöstön edustajat ja sihteerinä toimii suunnittelupäällikkö.

Neuvosto ottaa kantaa niihin tutkimussuunnitelmiin, joihin tutkimuksen tekijä pyytää yliopiston ennakkoarviointia tutkimussuunnitelman ja tutkimusmenetelmien eettisyydestä TENK:n ohjeiden mukaisessa viitekehyksessä. Neuvoston puheenjohtaja on Markku Vieru ja varapuheenjohtaja Heli Ruokamo.

Ota yhteyttä:

Suunnittelupäällikkö Jorma Puuronen
jorma.puuronen(at)ulapland.fi
p. 040 725 0205