Ohjaajan ja väitöskirjatutkijan välinen ohjaussopimus

• dokumentti, joka kuvaa väitöskirjatutkijan ja ohjaajien välisiä vastuita ja velvollisuuksia sekä työnjakoa
• avaa väitöskirjatyön ja tohtoritutkinnon etenemiseksi sovittuja toimintatapoja ja aikatauluja
• täydentää väitöskirjatutkijan jatko-opintosuunnitelmaa (JOPS)
• konkretisoi yliopiston suosituksia hyvistä ohjauskäytännöistä

Lue lisää ohjaussopimuksesta