Linkkejä tutkimusverkostoihin ja hyödyllisille sivustoille

Linkkivinkkejä voi lähettää osoitteeseen tutkijakoulu(at)ulapland.fi

Tietoa ajankohtaisista seminaareista ja konferensseista löytyy tutkijakoulun etusivun Ajankohtaista-palstalta.

 

Agricola - Suomen historiaverkko
Agricola on sähköinen "ABCkiria" historiaan ja sen tutkimukseen. Se on yliopistojen historian laitosten, arkistojen, seurojen, museoiden ja kirjastojen yhteishanke. Tarkoitus on edistää suomalaista historianharrastusta, -opetusta ja -tutkimusta. Agricolan tavoite on luoda yhteys historiallista tietoa ylläpitävien ja tuottavien instituutioiden ja tiedon käyttäjien välille ja pyrkiä tiedon helpompaan hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa.

English and American Literature and Culture
The English Department at the University of Pennsylvania hosts an e-mailing list and website for calls for papers on English and American Literature and Culture. We encourage conference or panel organizers and volume editors to find the largest possible audience for their announcements by posting them on this list and web archive.To subscribe to the list, address a message to listserv(at)english.upenn.edu

Etnografia-lista
Etnografia-listan tavoitteena on etnografiaan liittyvän kotimaisen yhteistyön lisääminen. Lista on laajapohjainen, poikkitieteellinen ja monikielinen kanava, jolla tiedotetaan kiinnostavista tapahtumista ja keskustellaan etnografisesta tutkimuksesta kuten kenttätyöstä, teorioiden ja metodien käytöstä sekä etnografisesta kirjoittamisesta. Jos haluat liittyä listalle, lähetä viesti ylläpitäjälle:Teemu Tallberg, teemu.tallberg(at)hanken.fi.

Hilma - naistutkimusverkosto
Hilma on kahdeksan naistutkimusyksikön ja -yhteisön muodostama yliopistoverkosto, jonka tavoitteena on naistutkimuksen opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen ja lisääminen. Hilma järjestää muun muassa naistutkimuksen verkko-opetusta ja tiedottaa ajankohtaisista seminaareista ja muista tapahtumista sekä naistutkimuksen jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Kartuke-tutkimusverkosto
Tämä tutkimusverkosto on osa laajaa KARTUKE - Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa.

Kertonet - kertomuksen tutkimuksen verkosto
Kertomuksen tutkimuksen verkosto (Kertonet) on monitieteinen hanke, joka tuo yhteen tieteentekijöitä ihmis-, sosiaali- ja politiikan tieteistä, koulutus- ja terveystieteiden ja taiteiden alalta sekä kauppakorkeakouluista. Kertonet ei tavoittele yhtä ainoaa, kiinteää narratiivisen tutkimuksen koulukuntaa, vaan pyrkii tarjoamaan tieteentekijöille tilaisuuksia narratiivisuutta koskevalle keskustelulle yli tieteenrajojen. Verkosto, joka on alkujaan lähtöisin Tampereen yliopistosta, perustettiin valtakunnallisesti ja virallisesti toukokuussa 2000. Tällä hetkellä verkostossa on jäseniä sekä Suomesta että ulkomailta. Liittyäksesi verkostoon lähetä sähköposti matti.k.hyvarinen(at)uta.fi.

Kulttuurintutkimuksen seura
Pääosa Kulttuurintutkimuksen seuran jäsenistä on humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä, mutta jäseniä on lähes kaikilta tieteenaloilta. Seuraan kuuluu mm. sosiologeja ja kirjallisuudentutkijoita, mutta mukana on myös esimerkiksi lääketieteen tutkijoita ja arkeologeja.

Matkailualan verkostoyliopisto
Matkailualan verkostoyliopisto on yliopistojen yhteinen matkailualan tieteellinen opintokokonaisuus. Sen aidosti monitieteinen toteutus on kansainvälisestikin innovatiivinen tapa kehittää yliopistojen matkailun tutkimusta ja opetusta. Matkailun verkostoyliopistona toteutettavassa ohjelmassa on mukana 17 suomalaista yliopistoa.

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot
Uskonnon ja yhteis­kun­nan tut­ki­­muk­sen ver­­kos­to

Muotoilun tutkimuksen verkostot
Nordes – Nordic Design Research
PhD Design - muotoilualan väitöstutkimukseen keskittynyt aktiivinen lista

Nuorisotutkimusverkosto
Nuorisotutkimusseuran osana toimiva Nuorisotutkimusverkostoon vuoden 1999 alussa perustettu tutkijayhteisö. Verkosto pohjautuu vuonna 1994 aloittaneeseen Nuorisotutkimus 2000 -ohjelmaan. Nuorisotutkimusverkosto on tutkijayhteisö, jossa tehdään tutkimusta yhteistyössä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kansallisilla että kansainvälisillä tiedekentillä. Toiminta on monitieteistä, temaattisesti ja maantieteellisesti hajautettua. Nuoriso ja nuoruus ikäkautena, kulttuurien tuottajina ja kulttuurin tuotteena, nuoret yhteiskunnallisina toimijoina ja yhteiskuntapolitiikan kohteena, kasvavina ja kasvatettavina: Nuorisotutkimusverkoston näkökulmat nuoriin ja nuoruuteen eivät ole vakioita - ne elävät ja muuntuvat.

TVA - Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia
Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia on 15 suomalaisen yliopiston perustama valtakunnallinen tulevaisuudentutkimuksen opetuksen ja tutkimuksen verkosto. VerkostoAkatemian perustehtävänä on tarjota laadullisesti korkeatasoisia tulevaisuudentutkimuksen opintoja perustutkintoa opiskeleville sekä ludoa tutkija- ja jatkokoulutusohjelmia jatko-opiskelijoille.

Väkivaltatutkijat -verkosto
Väkivaltatutkijat -verkosto on joulukuussa 2005 perustettu sukupuolistuneen väkivallan tutkijoille ja aiheesta gradua tekeville opiskelijoille suunnattu monitieteinen tutkimusverkosto. Verkosto ylläpitää sähköpostilistaa ja järjestää vuosittain seminaarin. Verkostoon kuului tammikuussa 2008 n. 80 tutkijaa ja loppuvaiheen opiskelijaa. Verkostoa tai sähköpostilistaa koskevat yhteydenotot: koordinaattori Suvi Keskinen (suvi.keskinen(at)uta.fi). Verkoston tiedot löytyvät Tampereen yliopiston naistutkimuksen kotisivuilta.

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on opetusministeriön rahoittama yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluresurssi. Vuoden 1999 alusta lukien Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan uuden yksikön tehtävänä on arkistoida yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja, vastata niihin liittyvästä tietopalvelusta sekä edistää olemassaolevien koti- ja ulkomaisten tutkimusaineistojen käyttöä.

Yhteiskuntatieteellisen tunnetutkimuksen lista ja verkosto
Yhteiskuntatieteellisen tunnetutkimuksen lista ja verkosto on perustettu vuonna 2008. Yhteistunne-lista on tarkoitettu ihmistieteellisestä tunteiden tutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille. Ihmistieteellisyys viittaa terminä laveasti erilaiseen yhteiskunta- ja kulttuuritutkimukseen, filosofiaan, käyttäytymistieteisiin, politiikkatieteisiin jne. Lista toimii informointi- ja keskustelulistana. Sinne voi kirjoittaa vinkkejä ja arvioita kirjoista ja artikkeleista tai tietoja konferensseista ja kokoontumisista, pyytää neuvoja tutkimusaineiston saamiseksi tai vaikkapa kommentoida ajankohtaisia yhteisön ja kulttuurin tunneilmastoon liittyviä asioita. Kaikenlainen hedelmällinen ja rakentava keskustelu on tervetullutta ja toivottua! Listasta voi tiedustella Juha Klemelältä, jklemela(at)utu.fi