Jatko-opiskelijoiden siirtyminen Lapin yliopiston tutkijakoulun tohtoriohjelmiin

Rehtorin päätös 16.1.2014

OHJE: Jatko-opiskelijoiden siirtyminen Lapin yliopiston tutkijakoulun tohtoriohjelmiin

Tutkijakoulun temaattiset tohtoriohjelmat
Suomen Akatemian tutkijakoulutukiryhmä on antanut yliopistoille suositukset tohtorikoulutuksen kokoamiseksi tutkijakouluihin, jotka sisältävät monitieteisiä tohtoriohjelmia, jotka perustuvat yliopiston strategiaan.

Lapin yliopiston rehtorin päätöksen 9.8.2013 mukaan yliopistossa käynnistetään sopimuskaudella 2013-2016 kolme temaattista tohtoriohjelmaa, joita ovat

• Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -tohtoriohjelma
• Pohjoiset kulttuurit ja kestävän luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelma
• Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelma

Ensimmäisenä tohtoriohjelmista on aloittanut toimintansa vuoden 2014 alussa Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelma, johon on rekrytoitu kaksi nuorempaa tutkijaa sekä valittu tohtoriopiskelijat statuspaikoille.

Pohjoiset kulttuurit ja kestävän luonnonvarapolitiikan tohtoriohjelma käynnistyy 1.5.2014. Nuorempien tutkijoiden hakuprosessi on käynnistetty tammikuussa 2014. Myös Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelma käynnistetään 1.8.2014.

Kaikki avoimet nuorempien tutkijoiden tehtävät ilmoitetaan haettavaksi Lapin yliopiston nettisivuilla kohdassa avoimet tehtävät sekä yliopiston tutkijakoulun sähköpostilistalla, joka on tarkoitettu kaikille Lapin yliopiston jatko-opiskelijoille.

Tutkijakoulun tohtoriohjelmissa tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirjan (180 op) lisäksi muita opintoja, joiden laajuus on yhteensä 60 opintopistettä.

Muut opinnot muodostuvat seuraavista opinnoista:

• Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot (20 op)
• Tieteenala- ja tiedekuntakohtaiset opinnot (20 op)
• Tohtoriohjelman erityisopinnot (20 op)
Tiedekunnat vahvistavat tohtoriohjelmien rakenteet ja opetussuunnitelmat.

Temaattisten tohtoriohjelmien tavoitteena on parantaa tutkimuksellista ja ohjauksellista yhteistyötä tiedekuntien ja muiden yksiköiden välillä. Tohtoriohjelmissa noudatetaan yleistä tohtorin tutkinnon suoritusaikaa, joka ohjeellisesti on neljä vuotta.


Muut kuin temaattiset tohtoriohjelmat

Jatko-opiskelijat, jotka eivät suorita tohtorin tutkintoa temaattisessa tohtoriohjelmassa kuuluvat yliopiston tutkijakoulun Yleiseen tohtoriohjelmaan. Temaattisten tohtoriohjelmien ohella yliopiston tutkijakoulussa on Yleinen tohtoriohjelma, jonka sisältö määräytyy tiedekuntien vahvistamien jatkotutkintovaatimusten mukaisesti. Yleisen tohtoriohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja myös temaattisten tohtoriohjelmien opetustarjonnasta.

Jatko-opiskelijoiden siirtyminen tutkijakoulun tohtoriohjelmiin

Nykyisten Lapin yliopiston jatko-opiskelijoiden opinto-oikeus säilyy ennallaan. Tiedekunnat ottavat uudet jatko-opiskelijat tiedekuntiin suorittamaan opintoja tutkijakoulun yleisessä tai temaattisissa tohtoriohjelmissa.

Lapin yliopiston tutkijakoulu ohjeistaa jatko-opiskelijoiden siirtymisen tutkijakoulun tohtoriohjelmiin.

Lapin yliopiston jatko-opiskelijat siirtyvät tohtoriohjelmiin seuraavasti:

• Jatko-opiskelija päättää keskusteltuaan ohjaajan tai vastuuprofessorin kanssa tutkinnon suorittamisesta yleisessä tai temaattisessa tohtoriohjelmassa.

• Tehtyään päätöksen jatko-opiskelija ilmoittaa sen yliopiston Opiskelija-palveluihin. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään syksyllä 2014 lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

------------------


Rehori Mauri Ylä-Kotola

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto