Hae tutkijanhuonetta

Tutkijoilla on mahdollisuus hakea käyttöönsä yliopistomme tutkijahuoneita, joita voi hyödyntää myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Toimi näin:

1. Lataa ja täytä tutkijanhuonehakemus. Mainitse hakemuksessa myös väitöstyön rahoittaja tai rahoitussuunnitelma.

2. Liitä hakemukseen erillisenä liitteenä ohjaajasi suositus, josta ilmenee tutkimustyön vaihe ja perustelut työhuoneen tarpeellisuudesta.

3. Palauta hakemus syys- tai kevätlukukauden lopussa Lapin yliopiston Hankinta- ja tilapalveluihin, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Voit tiedustella yksittäisiä vapaita huoneita myös hakuaikojen ulkopuolella. Hakemukset käsitellään tutkimuksen kehittämistyöryhmässä, joka tekee päätökset tutkijahuoneiden jaosta. Huoneen käyttöoikeus myönnetään hakemuksen perusteella tarpeen mukaan kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Jatko-opiskelijoiden hakemukset käsitellään ensisijaisina. Kesken käyttöjakson vapautuvat huoneet jaetaan jonotuslistalla oleville.

Tutkijan tulee ilmoittaa huoneen vapautumisesta lopullisesti tai kuukautta pidemmäksi jaksoksi hankinta- ja tilapalveluiden toimistoon.

Kysy lisää:

toimitilasihteeri
Marko Orajärvi
tila(at)ulapland.fi
p. 040 821 4343