Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -tohtoriohjelman opetussuunnitelma

Temaattisiin tohtoriohjelmiin kuuluvat laajasti yleissivistävät temaattiset opinnot (20 op). Temaattisten opintojen osuvuus omaan tutkimusaiheeseen räätälöidysti ei ole tarkoitus, vaan temaattiset opinnot vahvistavat väitöskirjatutkijan substanssiosaamista ja korkeaa sivistystä monitieteisen ajattelun kautta. Temaattiset opinnot tohtorintutkinnossa ovat konkreettinen osoitus näistä työmarkkinoillakin arvostetuista ominaisuuksista.

TUKO1210 Practice-based design research 5 ECTS
Every year

TUKO1211 Advanced service design project 5 ECTS
Every year       

TUKO1212 Practice-based research and theories of action 5 ECTS
Every other year       

TUKO1213 Communicating and visualizing science 5 ECTS
Every other year       

TUKO1214 Publishing seminar 5 ECTS
Every other year

TUKO1223 Introduction to service design 5 ECTS

 

Lue opintojaksojen kuvaukset ja ilmoittaudu WebOodissa