Tohtorintutkintojen yhteiset opinnot

Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot (20 op) -opintokokonaisuus kokoaa yhteen kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille avoimia, tutkijantaitoja kehittäviä opintoja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa.

Kuviossa alla on esitetty osakokonaisuuksiin sisältyvän opetuksen teemoja ja sisältöjä. Yhden teeman puitteissa voidaan tarjota joko yksittäisiä tai useampia opintojaksoja. Teemoja voidaan käsitellä myös risteävästi eri opintojaksoilla. Kaikkien osakokonaisuuksien opetusta järjestetään sekä syys- että kevätlukukausina. Opintojaksoille ei ole laadittu erityistä suoritusjärjestystä, mutta opintojaksoilla voi olla suosituksia tai vaatimuksia edeltävistä opinnoista.

Lue opintojaksojen kuvaukset ja ilmoittaudu WebOodissa > Opinto-oppaittain > Tutkijakoulu - Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot, 2016-17.

Pyydämme huomioimaan seuraavaa: mikäli olet ilmoittautunut, etkä pääsekään opintojaksolle, muista peruuttaa ilmoittautumisesi.

yhteiset opinnot.jpg

Tieteellisen ajattelun ja argumentaation taidot -moduuli
• FILO1107 Tieteenfilosofia / Philosophy of Science (3 op)
• FILO1108 Erikoisala I, argumentaation perusteet / Specialization I, basics of argumentation (3 op)
• FILO1105 Logiikka ja argumentaatioteoria / Logic and theory of argumentation (3 op)

 

Tieteenfilosofiset suuntaukset ja metodologiset lähtökohdat -moduuli
• TUKO1238 Philosophy of Social Sciences (3 op)
• TUKO1186 Hermeneutics and Phenomenology (3 op)

 

Tutkimusetiikka-moduuli
• TUKO1241 Tutkimusetiikan syventäviä kysymyksiä: hyve-etiikka tiedeyhteisössä (3 op)
• TUKO1246 Research Ethics (1–2 op) Verkko- ja monimuoto-opintojakso.

 

Tutkijantyön taidot -moduuli

• TUKO1243 Orientation day for doctoral candidates(1 op)
Järjestetään 9.9.2016. Sekä aiemmin aloittaneet että uudet väitöskirjatutkijat ovat lämpimästi tervetulleita. Tällekin opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa etukäteen. Etäosallistuminen on mahdollista.

• TUKO1251 Introduction to applying for research funding (1 op)
• TUKO1252 Kirjoittaminen osana tutkimusta (2 op)
• TUKO1248 Väitöskirjatutkijan esiintymistaidot (2 op)
• TUKO1111 Writing in English (4 op)
• TUKO1113 Presenting in English I: the academic audience (3 op)
• TUKO1244 Presenting in English II: unfolding research to various audiences (3 op)

• TUKO1235 Tutkijan tiedonhaku ja viitteidenhallinta (2 op)
Verkko-opintojakso, joka sisältää yhden lähiopetuspäivän. Opintojakson voi myös suorittaa kokonaan verkossa.

• TUKO1236 Tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus / Visibility and impact of research (1 op) Suomenkielinen ryhmä syksyllä 2016. Englanninkielinen ryhmä keväällä 2017. Etäosallistuminen on mahdollista.

• TUKO1245 Esiintyminen ja osallistuminen tiede- ja taideyhteisössä / Presenting and participating in the academic community (3–6 op) Itsenäisesti suoritettava opintojakso.

• TUKO1255 Strategies for success: workshop on academic writing and publishing (5 op)

 

Menetelmäosaaminen-moduuli

• YMAT1390 Matkailun menetelmäkesäkoulu / Summer School of Methodologies in Tourism Studies (4–5 op)
• TUKO1240 Webropol course for doctoral candidates (2 op)
• TUKO1242 ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena (1 op)
• TUKO1144 Kvantitatiivisen analyysin perus- ja jatkokurssi (2 op)
• UYLE0339 Visuaalinen tutkimus (3 op)
• UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin (3 op)
• UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op)
• UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op)
• UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op)
• UKUL1227 Arkistolähteiden analyysi ja tulkinta (3 op)
• UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus (3 op)
• SMEN0311 Monimuuttujametelmät (4 op)

 

Opetussuunnitelmatyöryhmä

Toivo Salonen, YTK
Marja Tuominen, YTK
Eija Timonen, TTK
Kirsti Lempiäinen, KTK
Ilona Mettiäinen, AK
José-Carlos Garcia-Rosell, MTI
Lotta Viikari, OTK