Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelma

Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelman taustalla ovat yhteiskunnalliset muutokset ja niiden yhteisölliset vaikutukset tieteen ja taiteen eri aloilla. Toiminta- ja normiympäristöön kohdistuvat muutokset voivat näkyä muun ohessa työskentelyolosuhteiden ja työyhteisöjen moninaistumisena, yksityisen ja julkisen toiminnan rajanvedon hämärtymisenä sekä uusien toimintatapojen syntymisenä.

Talouden globalisoituminen vaikuttaa yhteisöjen toimintaan, ja myös demograafiset muutokset on otettava huomioon. Median ja teknologian kehitys voi mahdollistaa kestävän kehityksen eri ulottuvuudet erilaisissa työ- ja muissa yhteisöissä. Toisaalta kehitys voi aiheuttaa myös erilaisia haasteita osallisuuden toteutumiselle. Muutosten keskellä yksilöiden oma aktiivisuus voi synnyttää uudenlaista yhteisöllistä ja poliittista toimintaa yhteiskunnan eri osa-alueilla.

 

Teemat

Tohtoriohjelmaan kuuluvia teemoja ovat eri yksityisten ja julkisten yhteisöjen, työn sekä työ- ja toimintaympäristön muutokseen liittyvät aiheet. Aiheen tulee kuitenkin fokusoitua pohjoisen alueen erityispiirteisiin.

 

Tavoitteet

• Tunnet yleisesti yhteisöjä ja muuttuvaa työtä koskevia teemoja.
• Omaat syvällisemmän ymmärryksen alueesta oman tutkimusaiheesi kautta.
• Tunnistat yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niiden yhteisöllisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä ja niiden erityispiirteitä.
• Valmistuttuasi omaat laajan perehtyneisyyden yhteiskunnallisten muutosten suhteesta yhteisöjen toimintaan, sosiaaliseen kestävyyteen, osallisuuteen sekä yksityisen ja julkisen välisiin suhteisiin.
• Valmistuttuasi osaat soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti monitieteisiä näkökulmia yhteisöjä ja muuttuvaa työtä koskevissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

 

Pääsyvaatimukset

Ohjelman pääsyvaatimuksena on edeltävä suoritus vähintään maisteritason opinnoista. Ohjelmaan valitut voivat tulla hyvin erilaisilta tieteenaloilta edustaen monenlaisia näkökulmia ja lähestymistapoja.