Tohtoriohjelman johtoryhmä

Johtoryhmä koordinoi tohtoriohjelman tutkijakoulutusta ja huolehtii ohjelman opetuksen systemaattisesta etenemisestä sekä opetuksen laadusta puheenjohtajan johdolla. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on osallistua tohtoriohjelmaan rekrytoitavien nuorempien tutkijoiden tehtävien täyttöön mm. arvioimalla tutkimussuunnitelmat.

Antti Syväjärvi, YTK (pj)
Mirja Hiltunen, TTK
Tanja Joona, AK
Krista Kohtakangas / Ilkka Salmi, väitöskirjatutkijat
Jaana Paanetoja, OTK
Anneli Pohjola, YTK
Satu Uusiautti, KTK
Markku Vieru, MTI

Tutkijakoulun koordinaattori Annukka Jakkula toimii johtoryhmän koollekutsujana ja osallistuu johtoryhmän työskentelyyn.

Johtoryhmällä oli kaksi kokousta vuonna 2015: kokoukset pidettiin 4. helmikuuta 2015 ja 1. joulukuuta 2015.

Johtoryhmän kevätkokous pidettiin 12. toukokuuta 2016.

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 21. marraskuuta 2016 klo 10 - 12.