Yleinen tohtoriohjelma

Kolmen monitieteisen, temaattisen tohtoriohjelman lisäksi Lapin yliopistolla on yleinen tohtoriohjelma. Yleisen tohtoriohjelman valitseminen tarkoittaa sitä, että tutkintorakenne ja tohtoroitumispolku seuraavat tiedekunnan tohtorikoulutuksen rakenteita, eivät temaattisten tohtoriohjelmien tutkintorakennetta.

Yleisen tohtoriohjelman tutkimusaiheet ovat usein alakohtaisia. Temaattisissa, monitieteisissä tohtoriohjelmissa taas rakentuu monitieteinen yhteisö, jossa tarkastellaan tutkimusaiheita eri tieteenalojen näkökulmista.

Tutkijakoulun organisoimista opinnoista yhteiset opinnot ovat avoimia kaikille väitöskirjatutkijoille. Lisäksi yleisen tohtoriohjelman väitöskirjatutkijat ovat tervetulleita myös temaattisten tohtoriohjelmien temaattisille opintojaksoille.

Yleisen tohtoriohjelman valinneen väitöskirjatutkijan tohtoroitumispolku seuraa tiedekunnan tohtorikoulutusta:

Kasvatustieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden tiedekunta

Taiteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta