Väitöksestä tiedottaminen

Nämä ohjeet koskevat Lapin yliopiston väitöstutkimusten mediatiedottamista.

Yliopiston viestintäyksikkö vastaa väitöksestä tiedottamisesta.

Väittelijän tulee toimittaa vähintään kahta viikkoa ennen väitöstilaisuutta noin yhden liuskan pituinen tiedoteluonnos väitöskirjastaan yliopiston viestintään. Viestintä työstää luonnoksesta väitöstiedotteen ja sopii tiedottamisen aikataulusta väittelijän kanssa.

Tiedotteessa tärkein asia eli uutinen tuodaan esille ensimmäisenä ja taustat, tutkimusmenetelmät, tutkimuskohteet yms. tiedotteen lopussa. Tiedoteluonnosta tehtäessä tulee ottaa huomioon, ettei kaikkia tutkimustuloksia välttämättä voida uutisoida. Riittää, kun tutkimuksesta poimitaan esille tärkein tai pari tärkeintä tulosta.

Tutkimustulosten lisäksi väitöstiedote painottaa tutkimuksen, käytännön sovellusten ja suuren yleisön kannalta tärkeitä, mielenkiintoisia ja uutisarvoisia asioita. Kirjoita tiedoteluonnos aivan kuin kertoisit tutkimuksestasi ja sen tuloksista alaasi perehtymättömälle henkilölle.

Tiedoteluonnokseen tulee liittää myös lyhyt selonteko väittelijän elämänkertatiedoista:

- nimi, syntymäaika ja -paikka
- ylioppilastutkinnon valmistumisvuosi ja lukio
- yliopistotutkinnot, suoritusvuodet ja yliopistot
- merkittävimmät työtehtävät
- nykyinen toimi ja sen alkamisajankohta
- yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Väittelijän tulee lähettää tiedoteluonnos ja digitaalinen valokuva itsestään sähköpostitse yliopiston viestintään: tiedotus (at) ulapland.fi. Valokuva voidaan tarvittaessa ottaa myös viestintäyksikössä.

Tiedotteesta on mahdollista tehdä myös englanninkielinen versio Lapin yliopiston verkkosivuille. Tästä on sovittava aina etukäteen viestintäyksikön kanssa.

Tiedotteen jakelu

Yliopiston viestintäyksikkö vastaa tiedotteen jakelusta tiedotusvälineille. Perusjakelu kattaa Pohjois-Suomen tiedotusvälineet sekä tärkeimmät valtakunnalliset mediat. Tutkimusaiheen mukaan tiedote lähetetään myös alan aikakauslehdille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tiedottamisen laajuus sovitaan yhteistyössä väittelijän kanssa. Toimitukset päättävät itsenäisesti uutisen julkaisemisesta.

Viestintäyksikkö vastaa väitösuutisoinnista myös Lapin yliopiston internetsivulla. Lisäksi väitöksistä julkaistaan tiedot Lapin yliopiston Kide-lehdessä. Lehden painos on 4 500 kpl, josta yliopiston ulkopuolinen jakelu on noin 3 000 (vuosi 2014).

Mahdollisen englanninkielisen tiedotteen jakelusta kansainvälisille tiedotusvälineille on aina sovittava erikseen, ja väittelijän tulee toimittaa tällöin viestintäyksikköön lista kansainvälisistä mediakontakteista.

Oman tieteenalansa tieteellisiin julkaisusarjoihin ja tutkimuksen yhteistyökumppaneille tiedottamisesta vastaa väittelijä aina itse.

Viestintä auttaa ja neuvoo väittelijää mielellään toimittajien haastatteluihin ja yleensäkin tiedotusvälineiden kanssa asioimiseen liittyvissä kysymyksissä. Väittelijän on syytä varautua toimittajien mahdollisiin yhteydenottoihin jo ennen väitöstilaisuutta ja myös sen jälkeen.

Väitöskirjan esillepano ja lehdistökappaleet

Hallintoyksikkö asettaa kaksi kappaletta väitöskirjaa 10 päivää ennen väitöstilaisuutta julkisesti nähtäväksi. Toinen kappale laitetaan viralliselle ilmoitustaululle ja toinen yliopiston päärakennuksen ala-aulaan. Tiedekunta toimittaa muutaman lehdistökappaleen väitöskirjasta yliopiston viestintäyksikköön. Viestintä toimittaa väitöskirjan kuluitta asiasta kiinnostuneille toimittajille.

Yhteystiedot

Viestintäpalvelut

Sähköposti: tiedotus (at) ulapland.fi

Viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi, puh. 0400 695 418, olli.tiuraniemi (at) ulapland.fi

Valokuvauspyynnöt:
Graafinen suunnittelija Irma Varrio, puh. 040 740 2237, irma.varrio (at) ulapland.fi

Käyntiosoite: Lapin yliopiston päärakennus, E-siipi, 2. kerros, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi

Postiosoite: Lapin yliopisto, Viestintäpalvelut, PL 122, 96101 Rovaniemi