Väitöskirjan ennakkojakelu

Väitöskirjan julkaisusta on erilliset kirjaston ylläpitämät ohjeet. Väitöskirja on julkaistava kuitenkin vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.  Samoin tiedekunnan ennakkojakeluun ja kirjastoon vaadittavat väitöskirja-asuiset kappaleet (määrä vaihtelee tiedekunnittain) teoksesta on toimitettava vähintään 10 päivää ennen väitöstä. Kustantajan julkaisuaikataulu on siis syytä ottaa huomioon väitöspäivää suunniteltaessa.

Mikäli taiteen tohtorin tutkinnon opinnäyte sisältää taiteellisen produktion, niiden sarjan tai tuotekehitysprojektin tai niiden taltioinnin, jatko-opiskelijan on ilmoitettava missä se on nähtävissä vähintään kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta.