Väitöstilaisuuden järjestelyt

Tiedekuntaneuvosto myöntää väittelijälle väittelyluvan sekä nimeää vastaväittäjän ja kustoksen. Väittelijällä on mahdollisuus huomauttaa vastaväittäjän mahdollisesta esteellisyydestä ennen nimeämistä.

 

Väitöstilaisuus sovitaan yleensä vähintään kuukauden päähän luvan myöntämisestä. Tiedekunta vahvistaa sovitun väitöspäivän. Väitöstiedotteesta on erillinen yliopiston viestinnän laatima ohjeistus väittelijöille.

 

Kun väitöslupa on annettu, tiedekunnan hallintosihteeri ohjeistaa kirjeitse väittelijää väitöstilaisuuden järjestelyistä. Tiedekunta hoitaa vastaväittäjän matkat ja majoitukset sekä auttaa muissa käytännön järjestelyissä. Hallintosihteeri ohjeistaa myös kustosta ja vastaväittäjää järjestelyistä.

 

Väitöstilaisuus järjestetään ensisijaisesti yliopistolla arkipäivänä. Tila väitöstilaisuutta varten kannattaa varata ajoissa. Jos väitöstilaisuus järjestetään yliopistolla, tiedekunnan kanslia auttaa salin varaamisessa. Salia varatessa on syytä mainita myös mahdollisista varustusta koskevista toiveista. Tiedekunnan kanslia hoitaa myös väitöskirjan ennakkojakelun muun muassa kustokselle, vastaväittäjälle ja julkisesti nähtäville.