Ennen väitöstilaisuutta

Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä tapaavat väitöspäivänä ennen väitöstilaisuutta ja käyvät läpi tilaisuuden kulkua. Käytännöt tapaamisen osalta vaihtelevat tiedekunnittain ja tapauskohtaisesti. Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä sopivat yhdessä tapaamisesta ja tiedekunnan hallintosihteeri auttaa käytännön järjestelyissä, kuten esimerkiksi huoneen sekä lounaan tai kahvien varaamisessa.

Väitöstilaisuuden kulku

Väitöstilaisuus merkitään tyypillisesti alkamaan klo 12:00. Yleisön on suotavaa olla paikalla ilmoitettuun alkamisaikaan mennessä. Mahdolliset kukat tai lahjat voi ottaa mukaan saliin, mutta ne ojennetaan väittelijälle vasta kahvittelun ja onnittelujen yhteydessä tilaisuuden jälkeen.

 Varsinaisesti väitöstilaisuus alkaa siitä, kun väittelijä, kustos ja vastaväittäjä saapuvat saliin tässä järjestyksessä 15 minuuttia yli ilmoitetun alkamisajan. Ovien avautuessa väittelijälle yleisö nousee seisomaan.

 Kustos ja vastaväittäjä, mikäli heillä on tohtorin arvo, pitävät tohtorinhattua kädessään sisään mennessään ja salista poistuessaan. Tilaisuuden ajaksi hattu asetetaan pöydälle lyyra saliin päin. Jos käytetään pukumikrofoneja, ne avataan vasta yleisön edessä.

 Kustos esittelee väittelijän ja vastaväittäjän ja avaa väitöstilaisuuden lausumalla:

”X tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi”.

Tämän jälkeen yleisö, kustos ja vastaväittäjä istuutuvat.

 Kustoksen avattua väitöstilaisuuden on väittelijän lektion vuoro. Lektiosta on laadittu erillinen ohjeistus.

 Väitöstilaisuudessa väittelijä, vastaväittäjä ja kustos yleensä teitittelevät toisiaan. Myös puhuttelusanoja kuten ”arvoisa vastaväittäjä” voi käyttää. Puhuttelusanojen käyttöä ja teitittelyä on hyvä harjoitella etukäteen, jotta puhe sujuu tilaisuudessa luontevasti ja oikeakielisesti.

Vastaväittäjän puheenvuoro

Lektionsa jälkeen väittelijä jää seisomaan vastaväittäjän alkupuheenvuoron ajaksi. Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän käsittelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteellisen tutkimuksen piirissä sekä muita yleisluonteisia kysymyksiä. Väittelijä kuuntelee vastaväittäjän alkulausunnon seisaaltaan katse suunnattuna vastaväittäjään. Lopuksi vastaväittäjä ilmoittaa ryhtyvänsä työn yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Tämän jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat.

Työn tarkastus

Varsinainen väitöskirjan tarkastus suoritetaan vastaväittäjän ja väittelijän vuoropuheluna. Vastaväittäjä käy työn läpi kohdistaen huomion sekä yleisiin kysymyksiin että työn yksityiskohtiin. Väittelijä vastaa esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin puolustaen omia valintojaan, johtopäätöksiään ja tuloksiaan. Vastaukset aloitetaan tyypillisesti, esimerkiksi: ”Arvoisa vastaväittäjä”.

 Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa yhteensä enintään neljä tuntia. Jos tarkastus kestää enemmän kuin kaksi tuntia lektio mukaan luettuna, voidaan pitää 15-30 minuutin mittainen tauko, jonka alkamis- ja päättymisajan kustos ilmoittaa.

Loppulausunto ja tilaisuuden päätös

Päätettyään tarkastuksen, vastaväittäjä esittää seisten loppulausunnon, jonka väittelijä kuuntelee seisaaltaan katse vastaväittäjään päin suunnattuna. Loppulausunnon päätteeksi vastaväittäjä kertoo esittääkö hän väitöskirjaa tiedekunnalle hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen väittelijä esittää seisaaltaan vapaamuotoiset, tilaisuuden luonteeseen sopivat kiitoksensa vastaväittäjälle.

 Kiitostensa jälkeen väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu:

”Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista tai huomauttamista väitöskirjaani vastaan pyytämään puheenvuoron kustokselta.”

 Väittelijän edelleen seistessä, kustos jakaa puheenvuorot mahdollisille ylimääräisille vastaväittäjille ja valvoo, että väittelijä saa vastata kuhunkin huomautukseen, eikä puheenvuoroissa poiketa aiheesta. Tyypillisesti ylimääräisiä vastaväittäjiä ei ilmaannu.

 Lopuksi kustos julistaa seisaaltaan väitöstilaisuuden päättyneeksi. Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä poistuvat salissa tässä järjestyksessä, yleisön seistessä paikoillaan. Mahdolliset pukumikrofonit on syytä sulkea ennen poistumista. Yleisö ei taputa tai osoita suosiotaan tilaisuudessa. Väitöstilaisuus kestää enintään kuusi tuntia.

Kahvitilaisuus ja onnittelut

Väittelijälle annetaan salin ulkopuolella tilaisuus kiittää rauhassa vastaväittäjää ja kustosta. Vasta sitten on muiden onnittelijoiden vuoro. Julkiset puheet säästetään karonkkaan.

Mikäli väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, yliopisto tarjoaa kakkukahvit tilaisuuden päätyttyä.