Tutkimus_Laatu_ja_etiikka.jpg

Tutkimuksen laatu ja etiikka

Tieteellistä laatua arvioidaan jatkuvasti tiedeyhteisön vakiintuneiden arviointikäytäntöjen avulla. Tieteellinen vastuu on jokaisella tutkijalla, mutta yliopiston strategisten linjausten mukaisesti kunkin tiedekunnan ja yksikön johtaja on vastuussa yksikössä suoritettavan tutkimuksen alueesta, laadusta, hallinnoinnista ja voimavaroista tutkimuksen johtajien ja professorien kanssa.

Lapin yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä periaatteita koskevaan ohjeistukseen.

Lapin yliopisto on käynnistänyt avoimen tieteen periaatteisiin liittyvien ohjeiden ja toimintamallien valmistelun.