tutkimus_tutkimuksen_profiili.jpg

Pohjoisen puolesta, maailmaa varten

Lapin yliopisto on määritellyt strategiseksi profiilikseen arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimuksen. Tämä painotus perustuu vuonna 2013 toteutettuun tutkimuksen kansainväliseen arviointiin, joka korosti yliopiston osaamista arktisuuden ja pohjoisuuden tutkimuksessa.

Lapin yliopiston missio on Pohjoisen puolesta, maailmaa varten.

 

 

strategia_2025_web-kuva_500px.jpg

 

 

Lapin yliopisto rakentaa monitieteistä arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimusta ja kouluttaa muuttuvan työn asiantuntijoita. Vastuullisen matkailun tutkimuksessa korostuvat paikallisen elämänmuodon, maiseman ja rakennetun ympäristön yhdistyminen matkailuelinkeinon kehittämiseen. Palvelumuotoilu hyödyntää taiteen ja tieteen vuorovaikutusta teollisten tuotteiden, sähköisten palveluiden, hyvinvointipalveluiden sekä esteettömien ja turvallisten ympäristöjen kehittämisessä. Strategisella tasolla Lapin yliopistossa tehtävä tutkimus tukee välittömästi Suomen arktista strategiaa. Operatiivisella tasolla Lapin yliopiston profiloitumistoimilla on suoria tai välillisiä kytkentöjä valtioneuvoston kärkihankkeisiin ja reformeihin. Lisäksi Lapin yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisuuteen liittyvässä yhteiskuntatieteellisestä ja oikeustieteellisestä tutkimuksesta.

Kansainvälinen arviointipaneeli kiinnitti huomiota yliopiston pitkäjänteiseen strategiatyöhön ja ehdotettujen profiloitumistoimien yhteiskunnalliseen relevanssiin. Suomen Akatemian myöntämällä rahoituksella Lapin yliopisto käynnisti Arktiset oikeudet ja luonnonvarat sekä Arktisen alkuperäiskansat -profiloitumistoimet.