Tutkimus_Tutkimusohjelmat_Revontulet.jpg

Arktinen ja pohjoinen tutkimusohjelma

Lapin yliopisto käynnisti vuoden 2014 alusta monitieteisen Arktinen ja pohjoinen tutkimusohjelma. Ohjelman tavoitteena on synnyttää kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen osaamiskeskittymä Lapin yliopistoon.

 
Arktinen ja pohjoinen tutkimusohjelman päätavoitteet ovat:

  • Tuottaa monialaisesti tietoa arktisuudesta ja pohjoisuudesta sekä akateemiselle tiedeyhteisölle että arjen toimintaympäristön käyttöön.
  • Syventää ja laajentaa Lapin yliopiston osaamista arktisen alueen globaaleissa kysymyksissä.
  • Luoda uusia tieteen ja taiteen alat ylittäviä monitieteisiä yhteistyöverkostoja sekä tiedekuntien ja yksiköiden sisällä ja välillä että tukea yliopiston verkostoitumista ulkopuolisiin tahoihin arktisiin tutkimuskysymyksiin liittyen kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Edistää tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi yliopiston yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta tutkimusohjelman teema-alueilla.
  • Tukea yliopiston tutkijoita täydentävän rahoituksen saamiseksi Lapin yliopiston arktista ja pohjoista profiilia vahvistaviksi hankkeiksi.
     
Tutkimusohjelmaan valitut kolme teema-aluetta ovat Arktinen kulttuuri, hyvinvointi, matkailu ja muotoilu, Pohjoinen ympäristö, luonnonvarat ja arktiset oikeudet sekä Oppiminen ja arktinen informaatio. Tutkimusohjelman teema-alueet tukeutuvat vahvasti yliopiston profiiliin ottaen huomioon strategiset painoalat.
Tiedostot