Väitökset 2005
Väitös: Etnisten vähemmistöjen pojat menestyvät koulussa oletettua heikommin 24.11.2005
Filosofian maisteri Jussi Kokkosen kosovalaisten oppilaiden koulusuoriutumista tarkastelevan väitöskirjan mukaan koulusuoriutuminen sekä sopeutuminen yhteiskuntaan on etnisten vähemmistöjen pojille luultua vaikeampaa.
Väitös: Verovelvollisuusryhmiä koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkistaa 20.10.2005
OTL Petri Saukon väitöstutkimuksen mukaan verovelvollisuusryhmiä koskeva nykyinen sääntely on puutteellista ja käytännössä ilmenee epäselvyyttä. Lisäksi sääntely voi loukata oikeusvarmuutta ja yhdenvertaisuutta, joten lainsäädäntöä tulisi tarkistaa.
Väitös: Raittiit kuivuvat, alkoholia käyttävien kärki kostuu 19.10.2005
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tarja Orjasniemen väitöstutkimuksen mukaan raittius on ollut ja on edelleen pohjoisella maaseudulla huomattavasti yleisempää kuin keskimäärin koko Suomessa.
Väitös: Alueellinen korkeakoulutus edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja estää syrjäytymistä 5.10.2005
Kasvatustieteen maisteri Marja-Liisa Vaaran väitöstutkimuksessa pohditaan koulutuspoliittisesti ajankohtaista kysymystä siitä, kuinka alueellinen korkeakoulutus tulisi Suomessa järjestää.
Väitös: Oppimisen iloa etsimässä 21.9.2005
Kasvatustieteen lisensiaatti Taina Rantalan väitöskirjan mukaan koulumaailmaan liittyy paljon tunteita, joita on tutkittu yllättävän vähän. Tunteet ovat saaneet väistyä opetuksen ja oppimisen tiedollisten tavoitteiden tieltä.
Väitös: Shamaanin katse 15.6.2005
Taiteen maisteri lehtori Marjo Remeksen väitöstutkimuksessa tarkastellaan uusshamanismin sisältöjä ja käytäntöjä sekä sen suhdetta omaan aikaamme ja perinteiseen shamanismiin.
Väitös: Mediakasvatus edellyttää mediasuhteiden ymmärtämistä ja aktiivista mediakuvien työstämistä 19.5.2005
Vanhemmat ja opettajat joutuvat usein kysymään, miten media vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Filosofian maisteri Reijo Kupiaisen väitöstutkimuksessa Mediakasvatuksen eetos pureudutaan tähän julkisessa keskustelussakin esitettyyn mediavaikutusten huoleen.
Väitös: Hylätyistä hyväksytyiksi – naispapit täysivaltaisiksi kirkon työntekijöiksi 3.5.2005
Teologian maisteri Satu Saarisen väitöstutkimuksen mukaan naispappien pappeutta mitätöitiin Oulun hiippakunnassa vuosina 1988–2000, kun heiltä kiellettiin mahdollisuus omassa hiippakunnassa tapahtuvaan pappisvihkimykseen.
Väitös: Työttömiin kohdennettuja työvoimapalveluja tulisi tarkentaa ja tehostaa 31.3.2005
Psykologian lisensiaatti Rauno Pietiläisen väitöskirjassa ”Työttömyydestä selviytyminen: psykologinen lähestyminen työttömyyteen” tarkastellaan työttömyyden aiheuttamaa masennusta.
Väitös: Sosiaali- ja terveysalan johtamisessa on kehitettävää 30.3.2005
Filosofian tohtori Antti Syväjärven väitöstutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstötoimintaa, johtamista ja tietohallinnon kysymyksiä.
Väitös: Kuolevan kohtaamisen opetusta tulisi lisätä 16.3.2005
Mitä kuolema on? Mitä kuolevan kohtaaminen on? Voiko siihen oppia ja sitä opettaa? Voiko kohtaamiseen kasvaa ja mitä kasvaminen merkitsee kohtaajalle? Näitä kysymyksiä kysytään ja niihin etsitään vastauksia KL Aili Huhtisen väitöskirjassa.
Väitös: Ympäristöluvan hylkäävä ratkaisu ei estä hakemuksen uudelleen tutkimista 3.2.2005
OTL Matti Hepolan väitöstutkimuksessa tarkastellaan millaiseen oikeudelliseen ajatteluun ja käytäntöön ympäristölupien pysyvyys perustuu. Tapauksena tutkimuksessa nousee esille mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Vuotoksen rakentamisesta.
Väitös: Perhevalokuva paljastaa ja peittää - sen julkistaminen ihastuttaa ja vihastuttaa 2.2.2005
Taiteen lisensiaatti Seija Ulkuniemen väitöskirjassa tarkastellaan perhevalokuvan lajityypin syntyä ja kehitystä sekä kuvien tyypillisiä piirteitä ja käyttötapoja.
Väitös: Politiikan teoria määriteltiin uudelleen 1970-luvulla 15.1.2005
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Petri Koikkalaisen väitöskirjassa tarkastellaan millä tavalla kriisissä ollut politiikan teoria määriteltiin uudelleen 1970-luvulla. Tutkimuksessa on sovellettu aatehistorian tutkimusmenetelmää.
Väitös: Politiikan teoria määriteltiin uudelleen 1970-luvulla 13.1.2005
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Petri Koikkalaisen väitöskirjassa tarkastellaan millä tavalla kriisissä ollut politiikan teoria määriteltiin uudelleen 1970-luvulla. Tutkimuksessa on sovellettu aatehistorian tutkimusmenetelmää.