Väitökset 2006
Väitös: Saamelainen poronhoito ja luonnonkäytön hallinta 14.12.2006
Valtiotieteen maisteri Lydia Heikkilän väitöstutkimuksessa tarkastellaan luonnonkäytön hallinnoimista ja sen oikeuttamista Enontekiön erämaa-alueilla sekä sitä, miten poronhoidon roolia ja tilaa on määritelty osana luonnonkäytön hallintaa.
Väitös: Miesten vaihdevuodet – uusi sairaus ja miten se synnytetään 13.12.2006
Yhteiskuntatieteiden maisteri Kirsi Vainionpään väitöstutkimuksessa tarkastellaan miesten vaihdevuosien medikalisoitumista ja miesten hormonihoidon eli testosteronin käytön leviämistä Suomen terveydenhuollossa 1982–2002.
Väitös: Kävely mahdollistaa toisinnäkemisen 29.11.2006
Taiteen maisteri Anne Keskitalon väitöskirjassa analysoidaan, miten matkanteon kokemuksista rakennetaan taideteos. Tutkimuksessa matkanteko tapahtuu kävellen, liftaamalla tai retkeilemällä.
Väitös: Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet edellyttävät tukea koko elämän ajan 18.10.2006
KM Soili Paanasen mukaan aikuisten dysleksia eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus ei ilmene pelkästään lääketieteellisenä tai taidollisena vaikeutena, vaan se koskettaa yksilön elämää kokonaisuutena ja erityisesti hänen identiteettiään.
Väitös: Itsemurhista on uskallettava puhua avoimesti 12.9.2006
Kasvatustieteen maisteri Tuula Uusitalon väitöstutkimuksen mukaan traumaattisissa kuolemantapauksissa läheisten kriisiapu on toteutettava itsestäänselvyytenä. Tehokas kriisiapu vaatii verkostoitumista ja lisää resursseja.
Väitös: Paliskuntain yhdistys ja poronhoitolaki esteenä porotalouden kehittymiselle 7.9.2006
Hallintotieteen maisteri Maija-Liisa Eskelisen väitöstutkimuksen mukaan porotalouden keskeisimmät ongelmat kiteytyvät valtion organisoimaan paliskuntajärjestelmään sekä erityisesti Paliskuntain yhdistykseen ja poronhoitolakiin.
Väitös: Puolisoiden me-henki sitoo pitkän parisuhteen 28.8.2006
Kasvatustieteen maisteri Tuula Pukkalan väitöskirja pureutuu suomalaisten avioliittojen pitkäkestoisuutta selittäviin tekijöihin. Tutkimuksen mukaan parisuhteen vahva me-henki kantaa parhaiten pitkään avioliittoon.
Väitös: Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja on Suomessa heikko 22.8.2006
Oikeustieteen lisensiaatti Jukka Nikkilän väitöskirjassa Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja tarkastellaan emoyhtiön osakkeenomistajien oikeussuojaa konsernimuodostuksessa, konsernirakenteen muuttamisessa ja yhteisyrityksen perustamisessa.
Väitös: Lapista kehittyi 1980-luvulla kansainvälinen kannustematkakohde 17.8.2006
Filosofian maisteri Kaarina Kantelen mukaan Lapista kehittyi 1980-luvulla kansainvälinen kannustematkakohde. Matkojen vetovoimatekijöinä toimivat talven aktiviteetit. Kannustematkatuotteet syntyivät eteläsuomalaisten matkatoimistojen ja lappilaisten toimi
Väitös: NLP työrukkaseksi kouluihin 31.5.2006
Kasvatustieteen maisteri Salme Sahin väitöstutkimuksen mukaan ns. NLP-menetelmällä voidaan synnyttää pitkään mielessä säilyviä mielikuvia, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa mm. nuorten käsityksiin tupakoinnista.
Väitös: Ohjelmistojen turvallinen kehitys edellyttää muutoksia lainsäädännössä 23.5.2006
Oikeustieteen kandidaatti Jari Råmanin väitöstutkimuksen mukaan ohjelmistojen turvallinen kehitys edellyttää muutoksia lainsäädännössä. Tutkimuksen mukaan tuotevastuu ja haavoittuvuusraportointi eivät takaa nykymuodossaan ohjelmistojen turvallisuutta.
Väitös: Martti E. Miettinen – jyrisevä kouluneuvos tunnollinen pedagogi 26.4.2006
Filosofian tohtori Martti Vuollon kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen kohteena on kouluneuvos, teologian tohtori Martti E. Miettinen kasvattajana, koulumiehenä sekä uskonnollis-yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Väitös: Vuorovaikutus on varhaiskasvatuksen ydintaito 23.3.2006
Kasvatustieteen maisteri Iiris Happo tarkastelee väitöskirjassaan varhaiskasvattajan asiantuntijuuden ilmenemistä ja kehittymistä päivähoidossa. Tutkimuksessa pohditaan mm. miten varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista voitaisiin kehittää.
Väitös: Terveysmuotokuvamittarista työväline nuorten terveyden edistämiseen 9.3.2006
TtL Kerttu Oikarisen tutkimuksessa on kehitetty terveysmuotokuvamittari työvälineeksi kouluterveydenhoitajille. Mittaria varten kouluterveydenhoitaja ja oppilas käyvät luottamuksellisen keskustelun, jonka yhteenvetona hahmotellaan nuoren terveysmuotokuva.
Väitös: Lukemaan oppimiseen lisää onnistumisen kokemuksia 15.2.2006
Kasvatustieteen lisensiaatti Kaisa Kiiveri selvittää väitöskirjassaan lukutaidon oppimista koulussa. Tutkimuksen mukaan lukemaan oppimisessa täytyy kiinnittää huomiota lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja mukauttaa opetuksen tapoja sen mukaisesti.
Väitös: Luonto on tärkeimpiä matkailun vetovoimatekijöitä 15.2.2006
Fil. lis. Jari Järviluoman väitöskirja käsittelee luonnon merkitystä matkailun vetovoimatekijänä. Tutkimuksen mukaan luonnon merkitys matkakohdetta valittaessa on vähäisintä alle kolmekymppisillä. Eniten se merkitsee naisille ja vanhemmille ikäluokille.