Väitökset 2006
Väitös: Miesten vaihdevuodet – uusi sairaus ja miten se synnytetään 13.12.2006
Yhteiskuntatieteiden maisteri Kirsi Vainionpään väitöstutkimuksessa tarkastellaan miesten vaihdevuosien medikalisoitumista ja miesten hormonihoidon eli testosteronin käytön leviämistä Suomen terveydenhuollossa 1982–2002.
Väitös: Paliskuntain yhdistys ja poronhoitolaki esteenä porotalouden kehittymiselle 7.9.2006
Hallintotieteen maisteri Maija-Liisa Eskelisen väitöstutkimuksen mukaan porotalouden keskeisimmät ongelmat kiteytyvät valtion organisoimaan paliskuntajärjestelmään sekä erityisesti Paliskuntain yhdistykseen ja poronhoitolakiin.
Väitös: Puolisoiden me-henki sitoo pitkän parisuhteen 28.8.2006
Kasvatustieteen maisteri Tuula Pukkalan väitöskirja pureutuu suomalaisten avioliittojen pitkäkestoisuutta selittäviin tekijöihin. Tutkimuksen mukaan parisuhteen vahva me-henki kantaa parhaiten pitkään avioliittoon.
Väitös: Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja on Suomessa heikko 22.8.2006
Oikeustieteen lisensiaatti Jukka Nikkilän väitöskirjassa Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja tarkastellaan emoyhtiön osakkeenomistajien oikeussuojaa konsernimuodostuksessa, konsernirakenteen muuttamisessa ja yhteisyrityksen perustamisessa.
Väitös: NLP työrukkaseksi kouluihin 31.5.2006
Kasvatustieteen maisteri Salme Sahin väitöstutkimuksen mukaan ns. NLP-menetelmällä voidaan synnyttää pitkään mielessä säilyviä mielikuvia, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa mm. nuorten käsityksiin tupakoinnista.
Väitös: Ohjelmistojen turvallinen kehitys edellyttää muutoksia lainsäädännössä 23.5.2006
Oikeustieteen kandidaatti Jari Råmanin väitöstutkimuksen mukaan ohjelmistojen turvallinen kehitys edellyttää muutoksia lainsäädännössä. Tutkimuksen mukaan tuotevastuu ja haavoittuvuusraportointi eivät takaa nykymuodossaan ohjelmistojen turvallisuutta.
Väitös: Martti E. Miettinen – jyrisevä kouluneuvos tunnollinen pedagogi 26.4.2006
Filosofian tohtori Martti Vuollon kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen kohteena on kouluneuvos, teologian tohtori Martti E. Miettinen kasvattajana, koulumiehenä sekä uskonnollis-yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Väitös: Lukemaan oppimiseen lisää onnistumisen kokemuksia 15.2.2006
Kasvatustieteen lisensiaatti Kaisa Kiiveri selvittää väitöskirjassaan lukutaidon oppimista koulussa. Tutkimuksen mukaan lukemaan oppimisessa täytyy kiinnittää huomiota lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja mukauttaa opetuksen tapoja sen mukaisesti.
Väitös: Luonto on tärkeimpiä matkailun vetovoimatekijöitä 15.2.2006
Fil. lis. Jari Järviluoman väitöskirja käsittelee luonnon merkitystä matkailun vetovoimatekijänä. Tutkimuksen mukaan luonnon merkitys matkakohdetta valittaessa on vähäisintä alle kolmekymppisillä. Eniten se merkitsee naisille ja vanhemmille ikäluokille.