Väitökset 2007
Väitös: Asiakkuus Liettuan vanhustyössä 13.12.2007
Sosiaalityön maisteri Rasa Naujanienėn väitöskirjassa tarkastellaan asiakkuutta Liettuan vanhustyössä. Liettuassa ikääntyneiden pääsy sosiaalipalveluiden piiriin ei ole itsestään selvää.
Väitös: Pienet paikkakunnat ovat haasteellisia turvapaikanhakijoille 13.12.2007
Kerttu Weissenfeltin väitöstutkimuksen mukaan turvapaikanhakijoita ei tulisi sijoittaa pienille paikkakunnille, koska se aiheuttaa hankaluuksia alueen asukkaille ja myös turvapaikanhakijoille.
Väitös: Luoteis-Venäjän yritystoiminta kasvaa vauhdilla 4.12.2007
Kauppatieteiden maisteri Esa Jauholan väitöstutkimuksen mukaan Luoteis-Venäjän yritykset ovat selviytyneet alkuvaikeuksistaan, ja niiden toiminta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.
Väitös: Jää kertoo ilmastohistoriasta 14.11.2007
Etelämantereen sinisen jään alueiden geofysikaalinen tutkiminen antaa uutta entistä tarkempaa tietoa maapallon ilmastohistoriasta, sanoo Arktisen keskuksen jäätikkötutkija Anna Sinisalo.
Väitös: Uudistettu lainsäädäntö turvaa tuomarin puolueettomuuden 8.11.2007
Oikeustieteen lisensiaatti Antti Tapanilan väitöstutkimuksessa tarkastellaan tuomarin puolueettomuuden toteutumista Suomessa.
Väitös: Korkeakoulujen on kehitettävä verkosto-osaamistaan 8.11.2007
Hallintotieteiden lisensiaatti Lahja Karjalaisen väitöstutkimuksen mukaan korkeakoulujen verkostoitumista voidaan tehostaa ja nopeuttaa, kun määritellään selkeästi verkostoitumisen tavoitteet ja toimintatavat.
Väitös: Kollegoiden tuki rohkaisee verkko-opettajaa 25.10.2007
Kasvatustieteen maisteri Maire Syrjäkarin väitöstutkimuksen mukaan kollegoiden tuki ja opiskelijoiden positiivinen palaute rohkaisevat verkkokurssien ohjaajina olevia opettajia kehittämään verkko-ohjaustaitojaan.
Väitös: Ammattikorkeakoulutus tarvitsee työelämää ja opetuksen kehittämistä 23.8.2007
Kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Käyhkön väitöstutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulutuksen tavoitteeksi tulee asettaa tiivis yhteistyö työelämän kanssa sekä opetuksen kehittäminen opiskelijan tarpeista lähtien.
Väitös: Kestävän kehityksen periaatteet avaruustoimintaan 13.6.2007
OTK, HTL Lotta Viikarin väitöstutkimuksessa tarkastellaan avaruustoimintaan liittyvien ympäristöhaittojen oikeudellisesta sääntelyä. Kyseessä on ensimmäinen avaruusoikeudellinen väitöstutkimus maassamme.
Väitös: YK:n turvallisuusneuvoston oikeudellinen asema 8.6.2007
Oikeustieteen lisensiaatti Kamrul Hossainin väitöstutkimuksessa tarkastellaan YK:n turvallisuusneuvoston harkintavallan rajoja.
Väitös: Teknologia muuttaa taiteen tekemisen prosessia ja vastaanottoa 31.5.2007
Taiteen maisteri Kaisu Kosken väitöstutkimuksessa tarkastellaan teknologian avulla laajennettuja teatteritiloja performansseissa ja installaatioissa. Keskiössä ovat taideteosten laadulliset ominaisuudet ja taiteen tekemisen prosessit.
Väitös: Seutujen hallinnan rakenteet eivät ole toimivia 10.5.2007
Hallintotieteiden lisensiaatti Aaro Tiilikaisen tutkimuksen mukaan nykyisen kaltainen seutuyhteistyö ei toimi käytännössä. Yhteistyö sisältää vahvoja sisäisiä riippuvuussuhteita, jotka tekevät yhteistyön hankalaksi, elleivät mahdottomaksi.
Väitös: Organisaatioiden johtamista on kehitettävä 9.5.2007
Valtio-opin maisteri Oliver Kronen väitöstutkimuksessa tarkastellaan julkisten ja yksityisten asiantuntijaorganisaatioiden rakennetta ja johtamista Saksassa ja Suomessa. Tutkimus liittyy hallinto- ja johtamistieteiden alaan.
Väitös: Uusia oikeuskeinoja pitkittyneiden oikeudenkäyntien vähentämiseksi 29.3.2007
Oikeustieteen lisensiaatti Mia Mari Spolanderin väitöstutkimuksen mukaan rikosasioiden käsittelyä voitaisiin jouduttaa mm. työn organisoinnilla, yhteistyöllä, etukäteisvalmistelulla ja hovioikeusmenettelyn kehittämisellä.
Väitös: Tiedonkäsittelytaitoihin erityistä huomiota kouluissa 15.2.2007
Outi Kyrö-Ämmälän mukaan koulussa tulisi opettaa tiedonkäsittelytaitoja. Erityisoppilaiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana, joten koulutulokkaiden oppimisen edellytyksiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Väitös: Lapsi tarvitsee kiireetöntä arkea 17.1.2007
Kasvatustieteen maisteri Taina Kyrönlampi-Kylmäsen väitöstutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten 5–7-vuotiaiden lasten kokemuksia arjesta. Tutkija haastatteli lapsia, joiden vanhemmat olivat palkkatyössä kodin ulkopuolella.
Väitös: Tuotteiden käyttöönotto helpommaksi 15.1.2007
Kasvatustieteen lisensiaatti Mika Laakkosen monitieteinen väitöskirja nostaa esille uutta tietoa tuotteen käyttöönottotilanteesta ja uuden teknologian opittavuuden suunnittelusta tuotteen käyttäjän ehdoilla.