Väitökset 2011
Väitös: Opas luo metsästä luontomatkailukohteen 30.11.2011
Lappilaisesta metsästä tulee kansainväliseen matkailuun soveltuva luontomatkailuympäristö oppaiden ammattitaidon avulla, osoittaa Outi Rantalan väitöstutkimus.
Väitös: Nuoruuden huolettomuus ja seikkailunhalu edistivät lottien selviytymistä sodassa 16.11.2011
Lotat jaksoivat sodan pitkät vuodet poikkeusoloissa koettujen ilon hetkien avulla, osoittaa Kaisa-Maria Peltokorven väitöstutkimus.
Väitös: Graffitikokemukset rakentavat nuoren identiteettiä 8.11.2011
Graffiti on nuorelle identiteetin rakennusväline. Osa tekijöistä suhtautuu graffitiin taiteellisena ja esteettisenä kokemuksena, toiset taas korostavat ilmiön laittomuutta ja luvattomuuden tuomaa jännitystä, ilmenee Piritta Malisen väitöstutkimuksessa.
Väitös: Kilpailijayhteistyö vahvisti metsäteollisuuden asemaa Suomessa 5.10.2011
Metsäyhtiöiden yhteistoiminta ja kilpailijayhteistyö pitivät yllä Suomen metsäsektorin liiketoimintaa 1900-luvulla. Kilpailijoiden yhteistyöstä hyötyi myös koko suomalainen yhteiskunta, ilmenee Rauno Ruskon väitöstutkimuksessa.
Väitös: Valkoisen peuran myyttinen Lappi 16.9.2011
Filosofian maisteri Heli Saarinen tarkastelee väitöskirjassaan Lappi-myytin tietä keskiajan kuvastosta suomalaiseen elokuvaan.
Väitös: Johtamistyön kehittämisellä tehokkuutta julkiseen terveydenhuoltoon 14.9.2011
Julkisen terveydenhuollon tuloksellisuutta voidaan parantaa kehittämällä organisaation sisäistä johtamista. Johtamisessa ja palveluiden suunnittelussa tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota organisaatiossa olevan tiedon hallintaan ja käyttöön, osoittaa Maari Vallin väitöstutkimus.
Väitös: Masennusta on hoidettava kokonaisvaltaisesti 31.8.2011
Masennuksen hoito ja kuntoutus tulee räätälöidä ihmisen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pelkkä terapia ei välttämättä riitä, vaan usein tarvitaan kokonaisvaltaista tukea, toteaa Marjo Romakkaniemi väitöstutkimuksessaan.
Väitös: Hyvä elämänlaatu vanhusten pitkäaikaishoidon lähtökohdaksi 17.8.2011
Vanhusten pitkäaikaishoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota ikääntyneiden elämänlaadun varmistamiseen. Hyvän elämänlaadun takaavat sujuva arki sekä ikääntyneiden tarpeista kumpuava hoivatyö ja johtaminen, osoittaa Riitta Räsäsen väitöstutkimus.
Väitös: Sotilasarvon menettäminen tulisi poistaa lainsäädännöstä 27.6.2011
Oikeustieteen lisensiaatti Jussi Koskinen pureutuu väitöstutkimuksessaan vuonna 1944 rikoslakiin lisättyyn lisärangaistukseen, jossa säädetään sotilasarvon menettämisestä. Koskisen mukaan säännös tulisi poistaa rikoslaista vanhentuneena välittömästi.
Väitös: Wiki ja blogi soveltuvat hyvin korkeakouluopiskeluun 21.6.2011
Sosiaalisen median työkalut soveltuvat hyvin ongelmaperustaisen oppimisen tueksi ammattikorkeakouluopiskeluun. Lupaavimmat oppimistulokset saavutetaan wikin ja blogin yhteiskäytöllä, ilmenee Maija Kärnän väitöstutkimuksessa.
Väitös: Työyhteisöjen riidat kuriin sovittelulla 15.6.2011
Suomalaisilla työpaikoilla kiusataan enemmän kuin muualla Euroopassa. Sovittelu soveltuu erinomaisesti työyhteisöjen konfliktien ratkaisukeinoksi, osoittaa Timo Pehrmanin väitöstutkimus.
Väitös: Teknologia osana käsityön oppiainetta 1.6.2011
Käsityön opetuksessa teknologiaa ei tulisi ymmärtää vain koneina ja laitteina, vaan tapanamme toimia, toteaa Miia Hast väitöstutkimuksessaan.
Väitös: Nuorisorikolliset kaidalle tielle perheen ja ystävien tuella 26.5.2011
Valdas Rimkusin väitöstutkimuksen mukaan nuorisorikollisuutta voidaan ehkäistä nykyistä tehokkaammin keskittymällä siihen, kuinka nuoren sosiaalinen verkosto voi tukea häntä yhteiskuntaan sopeutumisessa.
Väitös: Tutkiva pienryhmätyöskentely haastaa koulumatematiikan kulttuurin 26.5.2011
Tutkivan pienryhmätyöskentelyn käyttäminen matematiikan opiskelussa edellyttää uudenlaista oppimisen ja opettamisen kulttuuria, ilmenee Anna-Maija Partasen väitöstutkimuksessa.
Koululiikunnan opettaminen kaipaa uudistusta 25.5.2011
Kasvatustieteen lisensiaatti Ari Kunnarin väitöstutkimus osoittaa, että uusissa liikuntamuodoissa olisi mahdollista painottaa enemmän ilmaisua, esteettisyyttä ja yhteisöllisiä kokemuksia. Alan opetuksessa korostetaan kuitenkin edelleen yksilöllisyyttä ja teknisiä taitoja.
Väitös: Digitaalinen valokuva valloitti maailman 19.5.2011
Yhteiskuntatieteiden maisteri Pertti Pitkäsen väitöstutkimuksen mukaan digitaalisuus vei valokuvalta sen todistusvoiman ja kuvaajalta mahdollisuudet hallita kuvien käyttöä. Samalla digitaalisuus kuitenkin mahdollisti kuvien esittämisen maailmanlaajuisesti sekä edisti kuvallisen viestinnän vallankumousta.
Väitös: Terveydenhuoltoon tarvitaan vuoropuhelua ja yhtenäisiä rakenteita 4.5.2011
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Mertalan väitöstutkimuksen mukaan terveydenhuollon rakenteet vaikeuttavat potilaiden hoidossa tarvittavaa sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstön välistä yhteistyötä.
Väitös: Isovanhempien hoitamat lapset eivät ole työperäisen maastamuuton uhreja Liettuassa 27.4.2011
Väliaikaisina huoltajina toimivat liettualaiset isovanhemmat kasvattavat lapsenlastaan aivan kuten omaa lastaan ja pystyvät huolehtimaan lapsesta vanhempien työskennellessä ulkomailla, osoittaa Gedas Malinauskasin väitöstutkimus.
Väitös: Taideteot auttoivat Vienan pakolaisia löytämään paikkansa 5.4.2011
Filosofian lisensiaatti Katja Hyryn väitöstutkimuksen mukaan omat taideteot antoivat itäkarjalaispakolaisille mahdollisuuksia työstää kokemuksiaan, tulla kuulluiksi ja kiinnittyä uuteen ympäristöön 1900-luvun Suomessa.
Väitös: Sodankylän oppikoulut tasoittivat koulutuseroja 15.3.2011
Sodankylän oppikoulut edistivät koulutuksellista tasa-arvoa, mutta vasta peruskoulu onnistui tuomaan sen kuntaan täysimääräisesti, ilmenee kasvatustieteen maisteri Irja-Kaisa Lakkalan väitöstutkimuksessa.
Edellinen 1 2Seuraava