Väitökset 2012
Väitös: Virtuaalilavastus vie illuusion uudelle tasolle (13.12.2012)

Uudet digitaaliset elokuvalavastustekniikat eli niin kutsuttu virtuaalilavastus saa illuusiovoimansa liikkeestä. Samalla uusi tekniikka mahdollistaa elokuvissa uudenlaiset tarinat ja siirtymät sekä entistä syvemmän läsnäolon kokemuksen, toteaa Katriina Pajunen väitöstutkimuksessaan.

Väitös: Opettajat ovat muovanneet nuorten vankien koulupolkua niin hyvässä kuin pahassa (27.11.2012)

Nuorten vankien peruskouluaikoja leimaa kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Opettajien myönteisellä suhtautumisella ja tuella on erityinen merkitys lapselle ja nuorelle, joka kipuilee käyttäytymisellään, toteaa Tanja Äärelä väitöstutkimuksessaan.

Väitös: Selkeän johtajan puuttuminen on haaste Suomen maabrändityölle (27.11.2012)

Maabrändäyksen kautta valtiot pyrkivät saamaan taloudellista hyötyä ja vaikutusvaltaa kansainvälisessä järjestelmässä. Suomen maabrändin kompastuskivinä ovat eri toimijoiden väliset epäselvät roolit, joita tulisikin selkeyttää, toteaa Kaisa Hytönen väitöstutkimuksessaan.

Väitös: Vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin sosiaalipalveluihinsa tulee turvata hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa (5.11.2012)

Kun kunta hankkii lakisääteisiä julkisia sosiaalipalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta, tulee palvelun käyttäjänä olevan vanhuksen tarpeet, toiveet, vaikuttamismahdollisuus ja itsemääräämisoikeus huomioida hankinnan kaikissa vaiheissa. Anja Karvonen-Kälkäjä kuvaa oikeustieteen väitöstutkimuksessaan perustuslakiin perustuvan oikeuden saada riittävät sosiaalipalvelut sekä palveluiden hankintaa koskevan hankintaprosessin. Tutkimuksessa esitetään myös konkreettiset toimenpiteet, joilla vanhuksen vaikuttamismahdollisuus ja itsemääräämisoikeus voidaan turvata hankinnan kaikissa vaiheissa.

Väitös: Politiikka ja teologia kietoutuvat toisiinsa vanhoillislestadiolaisuudessa (29.10.2012)

Tapio Nykäsen väitöstutkimuksen mukaan vanhoillislestadiolainen puoluepoliittinen ajattelu tukee valtiollista esivaltaa ja vastustaa vallankumouksellisuutta. Liikkeen sisäinen poliittisuus puolestaan näyttäytyy oikeaoppisuuden määrittelynä ja yhteisön hallintaan pyrkivänä säätelynä.

Väitös: Etupiirin käsitteen avulla tuomitaan Venäjän ulkopolitiikkaa (25.10.2012)

Etupiirin käsitettä käytetään nykyisin Venäjän ulkopolitiikan tuomitsemiseen, mutta historiallisesti etupiiripolitiikkaa on yritetty myös oikeuttaa. Susanna Hastin väitöstutkimus toteaa myös, että venäläisessä ajattelussa etupiirit tuomitaan aivan kuten läntisessä poliittisessa kielenkäytössäkin.

Väitös: Kestää vuosia toipua puolison rinnakkaissuhteesta ja siitä aiheutuneesta äkillisestä erosta (24.10.2012)

Puolison rinnakkaissuhteen paljastuminen ja sitä seuraava yllättävä ero rikkoo koko elämän ja haavoittaa ihmisen intimiteettiä syvästi. Monivaiheinen suru- ja sopeutumisprosessi voi kestää vuosia, ilmenee Anneli Kimpimäen väitöstutkimuksessa.

Väitös: Nykykoru ravistelee korualaa ja taidetta (23.10.2012)

Perinteisestä korusta poikkeava korutaiteen muoto, nykykoru, haastaa korulle tärkeinä pidettyjä asioita ja nykytaiteen rajoja, toteaa Päivi Ruutiainen väitöstutkimuksessaan.

Väitös: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla (23.10.2012)

Henkilöstön kokemusperäistä tietotaitoa pitää hyödyntää paremmin tuottavuuden ja toimintakapasiteetin kehittämisessä. Työntekijöillä on paljon kehittämisajatuksia, joiden avulla tuottavuutta ja työelämän laatua voidaan parantaa merkittävästi, ilmenee Marko Kestin väitöstutkimuksessa.

Väitös: Taiteilijat eivät innostu taiteen tuotteistamisesta (15.10.2012)

Kuvataiteilijat vastustavat taiteen hyödyntämiseen perustuvaa kulttuuripolitiikkaa, kuten taiteen tuotteistamis- ja vientiohjelmia. Yhteiskuntakritiikki voi näyttäytyä esimerkiksi taiteen tekemisen tavoissa, osoittaa Kalle Lampela väitöstutkimuksessaan.

Edellinen 1 2 3Seuraava