MALIMA - matkailualan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma

Yhteiskuntatieteen maisterin (YTM) tutkintoon johtava matkailualan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman pääaineena on matkailututkimus ja opintojen laajuus on 120 op. Maisteriohjelma toteutetaan alueellisena etä- ja monimuoto-opetuksena 16.3.2009-31.12.2011 välisenä aikana. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lapin Maakuntakorkeakoulun, Lapin yliopiston Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä avoimen yliopiston kanssa.

Maisteriohjelman tavoitteena on matkailun liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden yliopistollisen koulutuksen alueellistaminen ja yliopistollisen tutkintokoulutuksen saavutettavuuden lisääminen. Pyrkimyksenä on myös koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon edistäminen ja alalla työskentelevien henkilöiden ammattitaidon lisääminen. Hankkeessa rakennetaan ja ylläpidetään verkostomaista koulutusyhteistyömallia, jossa Lapin yliopiston maisteritutkintokoulutusta tarjotaan Pohjois-Suomessa seudullisissa opetuspisteissä.

Maisteriohjelmasta valmistuu matkailualan erilaisiin asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin monitieteisiä osaajia, joilla on tuntemus liiketoimintaosaamisesta matkailualan kontekstissa. Koulutusta vastaavia työtehtäviä on niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin toimintaympäristöissä. Maisteriohjelmasta valmistuneilla on juuri sellaista liiketoimintaosaamista, jota tarvitaan matkailupalvelujen muutosprosessien johtamisessa ja kehittämisessä. Myös yksityisyrittäjyys on yksi keskeinen vaihtoehto tutkinnon suorittamisen jälkeen. Samalla vahvistetaan seutukunnallisesti matkailuelinkeinoa ja palvelurakennetta sekä edistetään kestävää matkailua. Suoritettu maisterin tutkinto antaa jatkotutkintokelpoisuuden. Tiivis työelämäyhteistyö koulutuksen aikana edesauttaa valmistuneiden työllistymistä.

Opetus toteutetaan etä- ja monimuoto-opetuksena. Opetus tapahtuu pääasiassa etä- ja monimuoto-opetuksena muun muassa Optima-verkko-oppimisympäristöä  ja   LearnLinc-etäopetusohjelmaa apuna käyttäen. Kontaktitapaamisia järjestetään muutamia koko koulutusohjelman aikana Rovaniemellä Lapin yliopiston tiloissa. Opiskelijat tapaavat myös pienryhmissä seutuyksiköissä tai LearnLincin välityksellä.

LISÄTIETOJA:

Seppo Särkkä
Manager of Education and Training Services in
Business and Tourism, Law and Research Methodology,
Head of MALIMA- masters degree program.

Open University.
University of Lapland, P.O. Box 122, FI-96101 Rovaniemi, Finland

mobile + 358 40 5124637, seppo.sarkka(at)ulapland.fi