MALIMA -maisteriohjelman tutkintorakenne 120 op

Malima-maisteriohjelman opiskelijat suorittavat opinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Täydentävät opinnot suoritetaan limittäin maisteriohjelman opintojen kanssa.

 X op

Mahdolliset siltaopinnot
HOPS:in mukaan
(opintopistemäärä riippuu
opiskelijan aikaisemmista opinnoista;
kuitenkin max 1 vuoden opinnot)

 90 op

40 op Syventävät opinnot
40 op pro Gradu
10 op graduseminaari

30 op

Sivuaineet 25 op
Kielet 5 op
 


YMAT1400 MATKAILUN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 90 op

Pakolliset opinnot (20op):
MALI1312 Matkailun tieteellinen lukemisseminaari 5 op
MALI1316 Destination Marketing Management II 5 op
MALI1412 Matkailun tuotejohtaminen 5 op
MALI0001 Customer Centric Toursim Management 5 op

Valinnaiset opinnot (10 op):
MALI1314 Projekti- ja hankeosaaminen 5 op
MALI1231 Matkailuyrittäjyys 5 op
MALI0002 Johtamisen erityiskysymykset 5 op

Muut syventävät opinnot (60 op):
MALI1313 Matkailututkimuksen menetelmät 6 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 4 op
tai
YMEN1104 Kvalitatiivisen analyysin kurssi 4 op
MALI1403 Tutkielmaseminaari 10 op ja pro gradu -tutkielma 40 op

SIVUAINE 25 op
JOKO1102 Johtaminen ja organisointi 5 op
JOKO1104 Innovaatiot ja yrittäjyys 5 op
JOKO1105 Strategia I 5 op
JOKO1208 Yritysyhteistyö 5 op
JOKO1211 Kilpailustrategiat ja toimialan taloustiede 5 op

KIELIOPINNOT 5 op
Valitaan
yksi seuraavista:
TSAK0201 Saksan tekstinymmärtäminen 3 op
TRAN0201 Ranskan tekstin ymmärtäminen 3 op
TVEN0201 Venäjän tekstinymmärtäminen 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension 3 op
sekä yksi seuraavista:
TSAK0204 Saksan yritysviestintä 2 op
TRAN0201 Ranskan yritysviestintä 2 op
TVEN0204 Venäjän yritysviestintä 2 op
TESP0202 Spanish: Oral Skills 2 op