HAKUOHJEET JA OPINTOMAKSUT

Hakuajat ilta-ja viikonloppuopintoihin:
- syksyllä alkaviin opintoihin 31.8.  klo 16.15 saakka
- keväällä alkaviin opintoihin 31.1. saakka
- poikkeavat hakuajat ilmoitetaan erikseen

Opintoihin haetaan opinto-oikeus maksamalla opintomaksu Avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa.
Hakuohjeet ja hakuajat löytyvät oppiaineiden opinto-ohjelmista.

P
yrimme tarjoamaan opiskelupaikan kaikille hakijoille.

Opinnot käynnistyvät, jos opintokokonaisuuteen tulee riittävästi opiskelijoita. Jos opinnot perutaan, maksettu opintomaksu palautetaan.

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin.


Hakuajat PIA-opintoihin:

 keväällä alkavaan opetukseen 1.12. saakka
- syksyllä alkavaan opetukseen 15.8. saakka

             

Opintoihin haetaan PIA-hakulomakkeella  PIA-opinto-oikeuksia myönnetään tiedekuntien opetusresurssien mukaan jos ryhmissä on tilaa.

VALINTAPERUSTEET

1. Avoimen yliopiston järjestämään opetukseen etusijalla on henkilö, joka ei ole Lapin yliopiston tutkinto-opiskelija. Yliopiston tutkinto-opiskelijoita voidaan kuitenkin ottaa mukaan opetukseen, mikäli ryhmiin jää vapaita opiskelupaikkoja.

2. Aineopintokokonaisuuteen (35 op) on aina edellytyksenä saman aineen perusopintokokonaisuuden (25 op) hyväksytty suoritus. Aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuvien on toimitettava kopio tehdyistä perusopinnoista avoimen yliopiston toimistoon avoin@ulapland.fi ennen hakuajan päättymistä.

Oppiainekohtaisesti valinta voi perustua lisäksi mm. opintomenestykseen, alkukuulusteluun, ammatillisiin perusteisiin tai arpomiseen.

ILMOITUS OPISKELIJAVALINNASTA 

Kun olet hakenut opinto-oikeuden ilmoittautumispalvelun kautta, saat sähköpostiisi siitä vahvistuksen.


PERUMINEN

Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon on sitova. Maksettua opintomaksua ei palauteta. 

OIKAISUMENETTELY

Avoimen yliopiston opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen haetaan oikaisua kyseisen tiedekunnan dekaanilta tai opetusta antavan yksikön johtajalta. (Lapin yliopiston tutkintosääntö 3 §).


OPINTOJEN KUSTANNUKSET 1.8.2015 alkaen
Avoimen yliopiston opinnoissa opintomaksu on opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen tason ja opetusmuodon mukaan.

Avoimen yliopiston opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (24.7.2009/558) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) ja sen 2 §:n muuttamisesta 1436/2014) . Opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman erillisiä toimenpiteitä (Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007).


Ilta- ja viikonloppuopetus (ei monimuoto-opetus) 

Opintojakso 1 op
Opintojakso 2 op
Opintojakso 3 op
Muut opintojaksot      

    10 €
    20 €
    30 €
    35 €

Perusopintokokonaisuus

   135 €

Aineopintokokonaisuus 

   170 €


Perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus (PIA-opinnot)

Opintojakso  1 op
Opintojakso 2 op
Muut opintojaksot      

     10 €
     20 €   
     25 €

Perusopintokokonaisuus

   100 €

Aineopintokokonaisuus 

   150 €

Maksu peritään opetuksen oheispalveluista, monimuotojärjestelyistä ja oppimateriaalista. Varsinaisen opetuksen aiheuttamia kustannuksia ei peritä opiskelijalta. Yhteistyöopistomme ilmoittavat hakuaikansa ja opintomaksunsa erikseen. Huom! Kuntoutustieteen perusopintojen opintomaksu on poikkeuksellisesti yliopistoyhteistyöstä johtuen.

Lapin korkeakoulujen läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille lukukausien aikainen opiskelu on maksutonta edellyttäen että ryhmissä on tilaa. 

Lapin yliopistosta valmistuneelle opiskelijalle PIA-opinnot ovat maksuttomia kahden vuoden ajan, jos haettu opintokokonaisuus on ollut kesken valmistumishetkellä. PIA -opinnot ovat maksuttomia Lapin yliopiston henkilökunnalle.

Avoimeen yliopisto-opiskeluun ei myönnetä valtion opintotukea, sillä opiskelu katsotaan sivutoimiseksi ja yleissivistäväksi. Avoimen yliopisto-opetusta varten voit kuitenkin hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea tai rahoitusta omaehtoiseen opiskeluun työttömänä; tutustu tarkemmin www.koulutusrahasto.fi, www.kela.fi ja www.mol.fi.

OPINTO-OIKEUS

Avoimen yliopiston opinto-oikeus on määräaikainen, se kestää opintojakson tai -kokonaisuuden opetuksen ajan, (alkaen esim. ensimmäisestä luentokerrasta päättyen viimeiseen tenttipäivään). PIA-opinto-oikeus on opintojak-
soissa sekä ja perus- ja aineopinnoissa 2-vuotinen. 

Tutustu  opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin ennen opintojesi alkua.