Kortelainen Pentti, Kadonneet kylät - elävät suvut

Taustatietoja väitöstilaisuudesta:
Pentti Kortelaisen väitös Kadonneet kylät – elävät suvut. Luovutetun Sallan alue sosiaalisen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen muotoutumisen valossa tarkasteltuna tarkastettu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa  7.3.2008. Vastaväittäjänä Georg Walls Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kyösti Urponen Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Kasvatustieteiden maisteri, tutkija Pentti Kortelainen on syntynyt  Kuolajärven Kurtilla 1928. Hän on valmistunut kansakoulunopettajaksi 1955 ja kasvatustieteiden maisteriksi 1981. Hän ei ole käynyt oppikoulua.

Työurallaan Kortelainen on toiminut nuoruudessaan metsätöissä ja sen jälkeen opettajana kansakoulussa ja peruskoulussa.

Tutkimuksensa Kortelainen on suorittanut Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Ikääntyvien yliopistosta saamansa kimmokkeen innoittamana. Kortelainen on iäkkäin Lapin yliopistossa väitelleistä henkilöistä. Hän täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Hän on ensimmäinen väittelijä koko Suomessa, joka on lähtenyt Ikääntyvien yliopiston pohjalta tekemään väitöskirjaa.

Lisätietoja:
Pentti Kortelainen
Puhelin  040 746 6434
Sähköposti, penttijkortelainen(at)suomi24.fi

Tuomaala Ritva, Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen aika, että pääsis niin kö
keskustelemhan näistä asioista
.”

Tutkimus lappilaisten huutolaisten, sotavankien ja partisaanien uhrien elämänkulusta, voimavaroista,
terveydestä ja sairauksista. Väitös 10.12.2008.

 TURUN YLIOPISTON VÄITÖS

ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

SARJA – SER. C – TOM . 274

SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA

Opinnäytetyöt

Marjala, M. 1995. Ikääntyvien opiskelu elämänkulun näkökulmasta.  

Hyvönen, P. 2002. Tietoverkot ikääntyneen oppijan voimaatumisprosessissa. 

Autti, A. 2005. "Onhan se niin mahtavaa kävellä yliopistoon...": kokemuksia opiskelusta ikääntyvien yliopistossa. 

Jaakola, A. 2008. Oppia ikä kaikki - Ikääntyvien yliopistossa opiskelevien kokemuksia opiskelustaan.

Siivola, J. 2011. Kun ikääntyminen ei ole ikävää. Muisteluteatteri ikääntyvien sosiaalisena ympäristönä.

Kautto, A. 2011.  Ponnistelua, nautintoa ja toimijuutta: ikääntyneet opiskelijoina ja tutkijoina.

Mauno, E. 2012. "Se aina jäi kaivelemaan, et hei musta ois johonki muuhunki": senioriopiskelijoiden opiskelumotiivit.