Laatutyö ja laadunhallinta Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa

Laatutyön avulla halutaan varmistaa avoimien yliopisto-opintojen sekä avoimen yliopiston tuottamien opiskelupalveluiden korkea laatu. Opetuksen laadunvarmistus tapahtuu yhteistyössä opetusta antavien tiedekuntien ja yksiköiden kanssa ja avoimen yliopiston palveluiden kehittäminen perustuu opiskelijoilta ja yhteistyötahoilta saatuun palautteeseen.

Lapin yliopiston avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisia avoimia yliopisto-opintoja itse sekä yhteistyössä alueellisten aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa. Toimintaamme ohjaa Lapin maakuntakorkeakoulun toimintamalli, jossa koulutusta järjestetään vastaamaan alueellisia osaamistarpeita. Avoimen yliopiston keskeisiä opiskelupalveluita ovat opiskelijan henkilökohtainen ohjaus- ja neuvonta palvelut sekä opiskelijarekisteripalvelut. Opintojen saatavuudessa keskeistä on luoda mahdollisuuksia monipuoliseen opiskeluun joustavilla ja laadukkailla opetusjärjestelyillä.

Avoimen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä on osa koko Lapin yliopiston toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmää:

  • Avoin yliopisto toteuttaa Lapin yliopiston strategiaa ja laatii omalta osaltaan strategisia tavoitteita toteuttavan toimeenpanosuunnitelman.
  • Avoin yliopisto toteuttaa Lapin yliopiston aikuiskoulutuksen laatutavoitteita. Laatutoimenpiteitä arvioidaan aikuiskoulutuksen arviointikriteerein. Avoimen yliopiston laatutehtävät määritellään toimintasuunnitelmassa ja tulossopimuksessa.
  • Laatutavoitteiden toteutumista seurataan tulossopimusneuvotteluissa ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.


Palautetta toiminnastamme voi antaa sähköisesti verkkolomakkeella. Saatuun palautteesta pyritään reagoimaan heti tai ottamaan toiminnan kehittämisehdotukset laajemman kehittämistyön kohteeksi.