Todistuspyyntö

Huom! Tällä lomakkeella vain todistuspyynnöt suoritetuista kokonaisuuksista (perusopinnot 25 tai aineopinnot 35 op).

Yksittäisistä opintojaksoista ja keskeneräisistä perus- ja aineopinnoista saat pyynnöstä opintosuoritusotteen asiakaspalvelustamme (avoin@ulapland.fi., p. 040 484 4495).