MITÄ ON AVOIN YLIOPISTO-OPETUS?

  • tarjolla kaikille iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta
  • avoin yliopisto on osa yliopistoa
  • opiskelemaan ilman pääsykoetta; opiskelija arvioi itse edellytyksensä
  • opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan tiedekuntien opintovaatimuksia

Avoin yliopisto-opetus on iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävää opetusta, jota tarjotaan kaikille opiskelusta kiinnostuneille. Pääosa opetuksesta järjestetään Rovaniemellä, mutta avointa yliopisto-opetusta tarjotaan myös yhteistyöopistojen kautta ympäri Lappia. Jos et löydä haluamaasi opintojaksoa/-kokonaisuutta avoimen yliopiston ilta- ja viikonloppuopetustarjonnasta, voit hakea opinto-oikeutta yliopiston perusopetukseen integroituun avoimeen yliopisto-opetukseen (PIA-opinnot). Useimmista oppiaineista avoin yliopisto järjestää perusopintoja (25 op, vastaa aikaisempia approbatur -tason opintoja) ja joistakin myös aineopintoja (35 op, vastaa aikaisempia cum laude approbatur -tason opintoja). Oikeustieteissä, kieliopinnoissa ja menetelmäopinnoissa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Tutkintoja avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, vaan tutkinnon osia. Jos myöhemmin hakeudut yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi, voit sisällyttää avoimen yliopiston opinnot osaksi yliopistotutkintoa.

Tutkinnonuudistuksen 1.8.2005 jälkeen yliopisto-opintojen laajuutta mitoitetaan opintopisteinä opintoviikkojen sijaan. Opintopiste (1 op = n. 27 h) tarkoittaa opintoihin käytettävää työaikaa. Työskentelyyn voi sisältyä luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia ja ennen kaikkea opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Käytännössä opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika vaihtelee suurestikin riippuen esim. opiskelijoiden erilaisista työtavoista tai oppimisedellytyksistä.