AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ TUTKINTO-OPISKELIJAKSI

Jos opiskelusi tavoitteena on yliopistotutkinto, voit joko osallistua pääsykokeisiin tai pyrkiä väylän kautta yliopistoon. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevalla tulee olla suoritettuna hakemansa oppiaineen aineopinnot, jostakin muusta oppiaineesta perusopinnot, sekä muita yleisopintoja (esim. kieli- ja menetelmäopintoja). Oikeustieteiden tiedekuntaan sekä luokan- ja kuvaamataidon opettajaksi pyrkivien on osallistuttava pääsykokeisiin.

Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiössä eli avoimen yliopiston väylää kautta pyrkivien valintaperusteet vahvistetaan vuosittain. Valintaperusteet löytyvät täältä. Valintaoppaan saat Lapin yliopiston opiskelupalveluista. Mahdollisessa karsinnassa valintaperusteena voidaan käyttää opintomenestystä ja/tai tavoiteltavaan tutkintoon kuuluvien kieliopintojen määrää.

Väylän kautta eivät voi hakea henkilöt, joilla on jo yliopistotutkinto tai tutkinnon suorittamisoikeus jossakin yliopistossa.


Tiedostot