MITÄ OPISKELU VAATII?

  • sitkeyttä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
  • syvällistä paneutumista sekä mielenkiintoa opintoihin
  • sinä itse olet vastuussa opiskelustasi ja määräät opintojesi tahdin
  • tärkeintä on opiskelumotivaatio

Opiskella voi monin tavoittein:
   - voit tavoitella yliopistotutkintoa
   - kokeilla miltä yliopistotasoinen opiskelu tuntuu
   - opiskella arvosanoja haluamistasi aineista
   - valmistautua pääsykokeeseen ja varmistua alan sopivuudesta
   - hakea perusopiskeluoikeutta tiedekunnasta  
   - saada lisäpätevyyttä ammattitaitosi ylläpitämiseksi
   - laajentaa ja syventää omaa peruskoulutustasi 
   - kehittää itseäsi
   - hankkia yleissivistystä
   - tutustua monimuotoisiin opiskelutapoihin ja opetusteknologiaan