AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VOIT OPISKELLA:

  • kasvatus-, liiketoiminta-, oikeus-, yhteiskuntatieteitä ja taiteita sekä matkailua
  • kieli- ja viestintäopintoja
  • menetelmäopintoja
  • avoimen yliopiston omia arvosanaopintoja
  • muita opiskelua tukevia yleisopintoja
  • myös muiden yliopistojen opintoja


Ilta- ja viikonloppuopetus


Avoin yliopisto-opetus järjestetään useimmiten iltaisin ja viikonloppuisin. Voit siis opiskella työn ohessa tai tietyin edellytyksin työttömänä, muun opiskelun ohessa, eläkkeellä, äitiyslomalla tai vaikkapa sapattivapaalla.

Lähiopetus:
Suurin osa opetuksesta on ns. lähiopetusta. Tämä opetusmuoto on monille myös tutuin: siinä yliopiston opettajat luennoivat, pitävät harjoituksia tai seminaareja ja opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti.

Monimuoto-opetus:
Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Opinnot järjestetään useimmiten yhteistyössä paikallisen aikuisoppilaitoksen kanssa. Monimuoto-opinnoissa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, jota tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla. Monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet joustavaan opiskeluun.

PIA-opinnot

Jos avoimen yliopiston ilta- ja viikonloppuopetustarjonnassa ei löydy toivomaasi oppiainetta, sinulla on mahdollisuus hakea avoimesta yliopistosta opinto-oikeutta yliopiston perusopetukseen integroituun avoimeen yliopisto-opetukseen (PIA-opinnot). PIA-opiskelijat opiskelevat yliopiston perusopetuksen lukujärjestyksen mukaisesti, joten opetus on useimmiten päivisin. Työttömänä ollessasi neuvottele työvoimaviranomaisen kanssa ennen opiskelemaan hakeutumistasi. 
Saat tästä hakuohjeet ja lomakkeet PIA-opintoihin.