OPINTOJEN SUUNNITTELU

Ensimmäinen tehtäväsi opintojen alussa on HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Opintojen suunnittelu on erityisen tärkeää työn ja perheen ohella opiskelevalle aikuiselle. Hyvä suunnitelma auttaa sinua orientoitumaan opintoihisi ja saavuttamaan tavoitteesi. HOPSin laatimisessa sinua auttaa Avoimen yliopiston opintoneuvoja.

Opintoja suunniteltaessa ota huomioon ainakin seuraavat asiat:

1. Mieti tavoitteesi opiskelussa ja suhteuta ne muihin tavoitteisiin elämässäsi.
2. Jaa päätavoitteesi välitavoitteiksi.
3. Rakenna aikataulu välitavoitteillesi ottamalla huomioon elämäntilanteesi ja yksilölliset opiskeluedellytyksesi.
4. Tee yksityiskohtainen viikottainen ja päivittäinen lukujärjestys.
5. Pidä kiinni lukujärjestyksestäsi ja käytä varaamasi opiskeluaika todella vain opiskelemiseen.
6. Arvioi ja erittele välitavoitteesi onnistumiset ja epäonnistumiset
7. Tarvittaessa muuta suunnitelmiasi ja aikatauluasi, mutta pidä silti kiinni päätavoitteestasi.