KIRJALLISUUDEN LUKEMINEN

Kirjallisuuden lukeminen on keskeisin yliopisto-opiskelun työtapa. Lukemisen taito ei ole vain lukemis­no­peut­ta, vaan laajempaa, määrällistä ja laadullista lukemisen tehok­kuut­ta. Oleel­lista on se, että ymmärtää lukeman­sa. Aluksi hankaluuksia saattavat tuottaa luettavan tekstin laajuus ja vaikeus. Tieteellinen teksti on loogisesti perusteltua, objektiivista ja usein persoonaton­ta.

Lukijan sanavarasto ja tietorakenne vaikuttavat lukemiseen. Opiskelun edetessä harjaan­nut oppimaan laajoja kokonaisuuksia, sillä lukeminen nopeutuu, kun tieteenalan sanava­ras­to karttuu ja käsitteet tulevat tutuiksi ja ymmärrettäviksi. Vieraan kielen lukemiseen harjaan­tuu samalla tavoin. 

Keskittymiskyky on tärkeä lukemisessa. Keskittymiskykyäkin voi harjoitella, ja siihen voi vaikuttaa mm. opiskeluympäristön valinnalla. Kun tauotat lukemistasi, jaksat keskittyä paremmin­. Alleviivaamalla pääkohdat kiinnität paremmin huomiota tekstin keskeisiin asioihin. Myös muistiinpanojen teko (esimerkiksi mind map) auttaa painamaan asioita mieleen, ja kertaamiseen käytetty aika lyhenee.

Ohjeet lukemiseen:

1.      Silmäile

2.      Ymmärrä ja omaksu

3.      Kertaa