LUENNOT JA LUENTOMUISTIINPANOT

Luentojen tavoitteena on selvittää perusasiat opiskelijal­le. Luennoilla saadaan ajankohtaisempaa tietoa kuin oppikirjoista tai tietoa, jota kirjallisuudesta ei löydy. Oppiminen luennoilla vaatii aktiivista kuuntelua. Sinun tulee samanaikaisesti ottaa huomioon puhujan esittämät väitteet ja uudet asiat sekä muokkaamaan ne itsellesi sopivaan muotoon. Samalla Sinun täytyy ajatella ja käsitellä mielessäsi luennoitsijan esittämiä asioita ja yhdistää niitä aikaisempiin tietoihisi sekä tehdä muistiinpanoja esityksestä.

Tehokas muistiin­panojen tekemi­nen luennoista ja niiden hyö­dyn­tä­mi­nen opiskelussa onkin tärkeää. Jotta voisit käyttää muistiinpanojasi muistin apuvälineinä, niiden tulisi ­käsitellä luentojen olennaisia asioita selkeästi ja jäsennellysti­. Älä siis kirjoita luentoja muistiin sanantarkasti, vaan poimi luennon keskeiset teemat ja ydinkohdat. Luennoitsijan esittämät otsikot ja luokitukset voivat helpottaa jäsentämään kokonaisuutta; ne voi­vat toi­mia pääasi­oiden ja yh­teyksi­en vih­jeinä. Luennoitsija voi jakaa luentorungon, johon on hyvä merkitä tarvittavia lisähuomautuksia­.

Voit kokeilla ns. mindmap -menetelmää luentomuistiinpanojesi tekemiseen. Mindmap on käsitekartta, jonka voit laatia esimerkiksi luennosta, kirjasta tai vaikkapa tenttivastausta varten. Kirjoita (tai piirrä) keskelle paperia otsikko tai luennon aihe. Luennon edetessä voit piirtää otsikon ympärille viivoja, joille voit kirjoittaa aiheen avainsanoja ja käsitteitä. Kirjoita yksi käsite/viiva. Jokaisen käsitteen perään voit edelleen kirjoittaa uusia, siihen liittyviä oleellisia asioita.  Näin syntyy kuvio/kartta, joka sisältää luennon aiheen keskeiset asiat. Lisätietoja mindmap -menetelmästä saat esimerkiksi Björn Ringbomin kirjasta Opi Oppimaan tai Mari Alangon kirjasta Minä osaan: anna aivojesi toimia (katso lähdeluettelo).

Käy luentomuistiinpanot luennon jälkeen lävitse ja täydennä puuttu­vat tai epäselvät kohdat. Myös keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa ovat oppimisen kannalta hyödyllisiä. Edellisen luennon muistiinpanot on hyvä kerrata ennen seuraavaa luentoa. Voit valmistautua luennolle etukäteen myös kirjallisuuteen tutustumalla. Tällöin pääset paremmin sisälle aihepiiriin ja asian omaksuminen ja ymmärtäminen on helpompaa. Etukä­teisvalmistelut eivät kuitenkaan ole välttämättömiä, jotta voit seurata luentoja. 

Ohjeita luentomuistiinpanojen tekemiseen:

  1. Jos tiedät luennon aiheen etukäteen, valmistaudu luentoon miettimällä mitä jo tiedät aiheesta ja mitä haluaisit tietää lisää.
  2. Keskity aktiivisesti kuuntelemaan luennoitsijaa.
  3. Kirjoita lyhyesti keskittyen pääasioihin ja tärkeisiin käsitteisiin.
  4. Jäsennä asiat pää- ja alakohtiin sekä kytke ne johdonmukaisesti toisiinsa laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
  5. Kirjaa muistiinpanoihin myös omia ajatuksiasi ja pohdintojasi.
  6. Esitä luennoitsijalle kysymyksiä, mikäli asiat jäävät epäselviksi tai haluat lisätietoja joistain asioista.
  7. Käy muistiinpanosi läpi heti luennon jälkeen, täydennä niitä ja selvennä merkintöjäsi.