TENTTIMINEN

Valmistautuminen
Aloita tenttiin valmistautuminen riittävän ajoissa; lukemiseen ei ole koskaan liikaa aikaa. Kirjojen hankkimiseen saattaa mennä yllättävän kauan, ja siksi niiden hankkiminen kannattaa aloittaa jo viikkoja ennen varsinaista tenttiä.

Tenttiin ilmottautuminen
Kaikkiin avoimen yliopiston tentteihin (sekä luento- että kirjallisuustentteihin) ilmoittaudutaan 14 vuorokautta ennen tenttiä tentti-ilmoittautumiskuorella. Kuoria on saatavilla avoimen yliopiston toimistosta.

Tenttikuoren voi palauttaa joko postitse tai jättää asiakaspalvelupisteen ilmoitustaulun luona olevaan tenttilaatikkoon.

Tenttikäytännöt
Avoimessa yliopistossa ei ole yleisiä tenttejä, vaan kaikissa opintojaksoissa on omat tenttipäivänsä, jotka löytyvät oppiaineiden ohjelmista.

Tenttitilaisuuteen tulee saapua hyvissä ajoin. Tiedon tenttisalista löytää pääaulan ilmoitustaululta noin tuntia ennen tentin alkua tai sitä voi tiedustella asiakaspalvelusta. Tentin valvoja kutsuu tenttijät saliin ja jakaa heille samalla tenttikuoret, jotka sisältävät tenttikysymykset. Tenttikuoren saa avata vasta valvojan annettua siihen luvan. Kaikista tenteistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Tenttitilaisuudessa tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyys.

Vastaaminen
Lue tenttikysymykset huolellisesti läpi. Älä hätäänny, vaikka aluksi tuntuisi, ettet osaa vastata kysymyksiin. Yleensä pienen miettimisen jälkeen asiat tulevat mieleen. Vastaaminen kannattaa aloittaa helpoimmalta tuntuvasta kysymyksestä. Tarkista, että vastaat varmasti oikeisiin kysymyksiin. Muista suunnitella ajankäyttösi myös tentissä, jotta ehdit vastata jokaiseen kysymykseen.

Tenttitulokset
Tenttitulokset löytyvät WebOodista. Avoimen yliopiston tenttituloksia voit tiedustella myös puhelimitse asiakaspalvelustamme, puh. 040-484 4495.