Yliopistotutkinnot muodostuvat pää- ja sivuaineopinnoista sekä yleisopinnoista. Alla olevassa taulukossa on ohjeellinen rakenne yliopistotutkinnosta; lisäksi liitetiedostoissa on kuvauksia joistakin Lapin yliopiston tutkinnoista. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoja vaan tutkintojen osia.

YLIOPISTON TUTKINTORAKENTEET

Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto), yhteensä 180 op

Pääaine
25+35= 60 op
(perus+aineopinnot)

Pakolliset opinnot
15–20 op

Kieliopinnot 15- 25 op
Metodiopinnot
15- 38 op

Sivuaineet
50- 70 op

Ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto), yhteensä 120 op

Gradu 30 op/Pääaine 30 op
(syventävät opinnot)

Sivuaineet /Pääaine 40 op

 

Kielet 10 op/ Metodit 10 op