Valokuvauksen opintoja avoimessa

Lapin yliopiston avoin yliopisto käynnistää valokuvauksen perusopinnot kevätlukukaudella 2016. Perusopintoihin sisältyy valokuvaukseen johdattava peruskurssi. 

Opinnoissa perehdytään erilaisten kameroiden merkityksiin tallennevälineinä ja opitaan hyödyntämään niitä omassa visuaalisessa kerronnassa ja taiteellisessa työskentelyssä. Lisäksi opinnoissa opetellaan käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenä ja tunnistamaan ympäristön visuaalisia esitystapoja ja niiden käytäntöjä.

Opinnot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille eikä osallistuminen edellytä aikaisempaa perehtyneisyyttä. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Ilmoittautumisaika opintoihin päättyy 8.1.2016. Lisätietoja ja opintojen aikataulu: Valokuvauksen perusopinnot + johdantokurssi